Category Archives: కవిత్వం

అత్తరు గానాలు

నీ అరి పాదాల అద్దకాల ముద్రలు ఎదకెత్తుకున్న మట్టిజన్మ జాడలు వలపు పరిమళాల విలాపాలు పగిలి రాలిన మొగలిరేకుల గుత్తులు – అత్తరుగానాలు కవిత చదవండి. Continue reading

Posted in కవిత్వం | 12 Comments

మీ కందం – రమణీయార్థప్రతిపాదకము

రమణీయమైన అర్థాన్ని ప్రతిపాదించే శబ్దమే కావ్యమట. ఇది జగన్నాథపండితరాయలవారి రసగంగాధరంలో మొదటి కారిక. రమణీయమైన అర్థం – ఇందుకు ప్రామాణికత ఏది? ఎవరికి తోచిన అర్థం వారివరకూ రమణీయమైనదనే అనుకోవచ్చుగా? – రవికి నచ్చిన కందం గురించి చదవండి. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged | 1 Comment

ఆదివారం మధ్యాహ్నాలు

ఆదివారం మధ్యాహ్నాలు! ఛాయాచిత్రపు లోతుల్ని గ్రహించలేనంత తీరిగ్గా, సగంలో ఆపబడిన పుస్తకంలా సుదీర్ఘంగా సాగుతుంటాయి, గుమ్మం ముందు ఎండ పొడలో అదోలా… – ఆదివారం మధ్యాహ్నాలు మీకోసం! Continue reading

Posted in కవిత్వం | 8 Comments

సమస్యాపూరణములో అర్థశక్త్యుద్భవధ్వని చర్చ

“ధ్వని సిద్ధాంతములో అవివక్షితవాచ్యధ్వని అని ఒకటి ఉన్నది. వాచ్యార్థముచేత మాత్రమే కాక లక్ష్యార్థము వల్ల అర్థాంతర స్ఫూర్తి కలిగితే అది అవివక్షితవాచ్యధ్వని అంటారు(ట). అది రెండు విధాలు…” -అంతర్జాల కవిసమ్మేళనం నేపథ్యంలో ’ధ్వని’ మీద జరిగిన ఒక అర్థవంతమైన చర్చను పొద్దు పాఠకులకోసం సమర్పిస్తున్నాం. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 2 Comments

దివ్య దీపావళి

నీ ఈవికి గుర్తుగా ఇలలోన గొప్ప పండుగ చేస్తారు. దీపావళి పేరున వెలిగింతురు దీపాల వరుసలెన్నో – నీ కన్నీటి చినుకులే దీప కళికలై వెలిగి ఇంటింట! చీకట్లు తొలగించి కాంతిని వెలయించును జగాన !! – దీపావళి కవిత, మీకోసం. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 1 Comment

శారదా విజయోల్లాసము – 2

శ్రీఖర విజయదశమికి పొద్దు నిర్వహించిన పద్యకవి సమ్మేళనం విశేషాలు – రెండవ భాగంలో బాపు బొమ్మను వర్ణిస్తూ కవులు చెప్పిన పద్యాలు చదవండి. అలాగే ఇంట్లో కరెంటు పోయినపుడు టీవీ సీరియల్ చూసే వనితల హృదయవిదారకమైన వేదన కూడా కవుల వర్ణనలో చదవండి. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 2 Comments

శారదా విజయోల్లాసము – 1

శ్రీఖర విజయదశమికి పొద్దు నిర్వహించిన పద్యకవి సమ్మేళనం విశేషాల మొదటి భాగమిది. ప్రార్థనతో పాటు మరో మూడు సమస్యల పూరణలను ఈ భాగంలో సమర్పిస్తున్నాము. అవధరించండి. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | Leave a comment

శారదా విజయోల్లాసము

శ్రీఖర సంవత్సర విజయదశమి సందర్భంగా పద్య కవుల సమ్మేళనం “శారదా విజయోల్లాసము” నిర్వహించాం. 12 మంది పద్యకవులు పాల్గొన్న కవితాగోష్ఠి సెప్టెంబరు 17 న మొదలై, అక్టోబరు 1 వ తేదీ శనివారం నాడు జరిగిన ప్రత్యక్ష సభతో విజయంతంగా ముగిసింది. అనేక గంటలపాటు రసోల్లాసంగా జరిగిన ఈ సభ విశేషాలను తెలిపే వ్యాసాలను ఈ వ్యాసంతో మొదలుపెడుతున్నాం. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 2 Comments

స్మ’రణం’

వచ్చి వున్న నువ్వు విచ్చుకుంటున్న తలపులలోకి వచ్చి చేరాలని తలపడుతూ ఒక పల్లెటూరూ, ఒక నదీ ఒక బాల్యమూ, ఒక వెన్నెలా! నేనిప్పుడు నీవై ఉన్నాను! మోహరించుకుంటున్న జ్ఞాపకాలని ఎన్నిసార్లని ఇలా మోహించుకుంటూ ఆ వెంటవెంటనే శోకించుకుంటూ! వెనక్కి తిరిగి చూడడం నాకు తెలియని విద్యేం కాదు తెలిసీ తెలియని రోజులనుంచే తలపులకొక కిటికీని తగిలించుకుని … Continue reading

Posted in కవిత్వం | 3 Comments

సంపెంగపూవు

రవీంద్రుని కవితలకు బొల్లోజు బాబా గారు చేసిన అనువాదాలను చదవండి.

Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged | 2 Comments