Author Archives: భారతి

మీ కందం – రమణీయార్థప్రతిపాదకము

రమణీయమైన అర్థాన్ని ప్రతిపాదించే శబ్దమే కావ్యమట. ఇది జగన్నాథపండితరాయలవారి రసగంగాధరంలో మొదటి కారిక. రమణీయమైన అర్థం – ఇందుకు ప్రామాణికత ఏది? ఎవరికి తోచిన అర్థం వారివరకూ రమణీయమైనదనే అనుకోవచ్చుగా? – రవికి నచ్చిన కందం గురించి చదవండి. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged | 1 Comment

సమస్యాపూరణములో అర్థశక్త్యుద్భవధ్వని చర్చ

“ధ్వని సిద్ధాంతములో అవివక్షితవాచ్యధ్వని అని ఒకటి ఉన్నది. వాచ్యార్థముచేత మాత్రమే కాక లక్ష్యార్థము వల్ల అర్థాంతర స్ఫూర్తి కలిగితే అది అవివక్షితవాచ్యధ్వని అంటారు(ట). అది రెండు విధాలు…” -అంతర్జాల కవిసమ్మేళనం నేపథ్యంలో ’ధ్వని’ మీద జరిగిన ఒక అర్థవంతమైన చర్చను పొద్దు పాఠకులకోసం సమర్పిస్తున్నాం. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 2 Comments

శారదా విజయోల్లాసము – 2

శ్రీఖర విజయదశమికి పొద్దు నిర్వహించిన పద్యకవి సమ్మేళనం విశేషాలు – రెండవ భాగంలో బాపు బొమ్మను వర్ణిస్తూ కవులు చెప్పిన పద్యాలు చదవండి. అలాగే ఇంట్లో కరెంటు పోయినపుడు టీవీ సీరియల్ చూసే వనితల హృదయవిదారకమైన వేదన కూడా కవుల వర్ణనలో చదవండి. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 2 Comments

శారదా విజయోల్లాసము – 1

శ్రీఖర విజయదశమికి పొద్దు నిర్వహించిన పద్యకవి సమ్మేళనం విశేషాల మొదటి భాగమిది. ప్రార్థనతో పాటు మరో మూడు సమస్యల పూరణలను ఈ భాగంలో సమర్పిస్తున్నాము. అవధరించండి. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | Leave a comment

శారదా విజయోల్లాసము

శ్రీఖర సంవత్సర విజయదశమి సందర్భంగా పద్య కవుల సమ్మేళనం “శారదా విజయోల్లాసము” నిర్వహించాం. 12 మంది పద్యకవులు పాల్గొన్న కవితాగోష్ఠి సెప్టెంబరు 17 న మొదలై, అక్టోబరు 1 వ తేదీ శనివారం నాడు జరిగిన ప్రత్యక్ష సభతో విజయంతంగా ముగిసింది. అనేక గంటలపాటు రసోల్లాసంగా జరిగిన ఈ సభ విశేషాలను తెలిపే వ్యాసాలను ఈ వ్యాసంతో మొదలుపెడుతున్నాం. Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 2 Comments

మీ కందం

కందం గురించి తెలుఁగు పద్యకవులకు చెప్పడమంటే తెలుగువాడికి గోంగూరపచ్చడి గురించి చెప్పడమన్నంత దోషం. తెలుగు సాహిత్యంలో మీకు నచ్చిన కందపద్యం ఒకదాని గురించి చెప్పి, ఆ పద్యం ఎందుకు నచ్చింది? ఆ వెనుక కథాక్రమంబెట్టిది? మొదలైన వివరాలను అందించండి. మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ వ్యాసం చదవండి. Continue reading

Posted in వ్యాసం | Tagged , | 2 Comments

చోరకళ

మనకున్న అరవైనాలుగు కళల్లో చోరకళ ఒకటి. మిగతా కళల్లో నాట్యం, శిల్పం, చిత్రలేఖనం తదితరమైనవి ఇంద్రియాలకు, తద్వారా మనసుకు ఆహ్లాదం చేకూరుస్తాయి కాబట్టి వాటిని కళలు అన్నందుకు మనకే తంటా లేదు. చౌర్యం అనగానే ఇదేమి కళ అనే ప్రశ్న రావాలి.

Continue reading

Posted in సంపాదకీయం | 3 Comments

వసంతసుమశేఖరము – 5

వసంతసుమశేఖరము చివరి భాగం సమర్పిస్తున్నాము.
———————-

Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | Leave a comment

వసంతసుమశేఖరము – 4

రవి:  దాదాపుగా అందరూ వచ్చేశారు కాబట్టి రెండవ విడత సభ ఆరంభం చేద్దాం.
రవి:  శ్రీకారంతో సభకు పునఃస్వాగతం -చింతా వారి మరొకపద్యం.
 
ఉ ||


శ్రీ ధవు నాశ్రయించి, వరసిద్ధి గణాధిపునిన్ భజించి, వా
ఙ్నాధు నుమాపతిన్ గొలిచి, నన్నయ , తిక్కన, యెఱ్ఱనాదులన్
సాధు సుపూజ్య సత్ కవుల, సద్గుణ గణ్యులనెల్ల కొల్చి, స
ద్బోధను గొల్పి యీ సభను పూర్ణ మనంబునఁ బ్రోవఁ గోరెదన్.

గన్నవరపు నరసింహమూర్తి:  మనోహరముగా ఉంది Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | 2 Comments

వసంతసుమశేఖరము – 3

వసంతసుమశేఖరం మూడవ భాగాన్ని ఆస్వాదించండి.

Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged , | Leave a comment