పొద్దుకు స్వాగతం!

పొద్దు అంతర్జాల పత్రికకు స్వాగతం!

పొద్దులోని రచనలు ప్రధానంగా కింది శీర్షికల్లో ఉంటాయి:

ఇవి కాక జాలవీక్షణం పేరిట వర్గం కూడా ఉంది.

పొద్దులోని రచనల కోసం పలు విధాలుగా వెతకవచ్చు.

  • పైనున్న మెనూబారులోని లింకులను నొక్కి ఆయా శీర్షికల్లో వచ్చిన రచనలను చూడవచ్చు. పొద్దు పత్రిక గురించి, రచయితలకు సూచనల గురించి, కాపీహక్కుల గురించి ప్రత్యేకంగా పేజీలున్నాయి. వీటి లింకులను కూడా మెనూబారులో చూడవచ్చు.
  • ప్రతీ రచనకు కనీసం ఒక్కటైనా ట్యాగు ఉంటుంది. ఈ ట్యాగులు రచన కింద ప్రచురింపబడి ఉంటాయి. ఆయా ట్యాగులను నొక్కి సంబంధిత ఇతర రచనలను కూడా చూడవచ్చు.
  • ఫలానా నెలలో వచ్చిన రచనలను చూసేందుకు కుడివైపున ఉన్న పాతరచనలు అంశాన్ని ఉపయోగించండి.
  • ఏదైనా రచనల కోసం వెతికేందుకు కుడివైపున ఉన్న వెతుకు పెట్టెలో మీకు కావలసిన పదాన్ని ఇచ్చి వెతకండి.
  • అంతే కాకుండా పేజీకి అడుగున ఉన్న లింకుల ద్వారా మరిన్ని విధాలుగా పొద్దులో వచ్చిన రచనలను చూడవచ్చు.

పొద్దు రచనలు మీకు నచ్చుతాయని ఆశిస్తున్నాం.

10 Responses to పొద్దుకు స్వాగతం!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *