Category Archives: కథ

ఒలికిన పాలు

“తిట్టుకున్నాడు. గుర్తొచ్చినవాళ్ళందరినీ తిట్టుకున్నాడు. ప్రొఫెసర్ స్పందనని తిట్టుకున్నాడు. ఐ.ఐ.టి ని తిట్టుకున్నాడు. భారత విద్యావిధానాన్ని తిట్టుకున్నాడు. పాలబ్బాయిని తిట్టుకున్నాడు.” – కథ చెబుతారా శీర్షికకు వచ్చిన కథలో ఒక పి.హెచ్.డి స్కాలరు ఆలోచనా స్రవంతి ఇది. Continue reading

Posted in కథ | Tagged , | Leave a comment

కథ చెబుతారా? డిసెంబర్ 2011

కథ చెబుతారా.. 2011 డిసెంబరు ప్రకటన! Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

అశ్వమేధం

‘అబ్బో! ఈ కాలంలో పక్కింటి వాళ్ళ గురించి యింతగా పట్టించుకొనే వాళ్ళున్నారా!’ అని మనసులోనే ఆశ్చర్యపోయాడు నితిన్. తనూ చిన్నగా నవ్వి, “లేదండీ, ఈ వీకెండ్ వెళ్ళ లేదు” అని క్లుప్తంగా జవాబిచ్చాడు. – ఒక కథకుడి కథాలోచనలు చదవండి, “కథ చెబుతారా..” లో. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | 1 Comment

కథా కథనం – 5

“చాలామంది రచయితలు తమ కథలు తప్పిస్తే యితరులు రాసినవి చదవరు. అందువల్ల – ఒకరు రాసిందాన్ని మళ్ళా మనమూ రాయడం, ఆ రాయడంలోనైనా కొత్తదనం కరువవడం, తరచూ జరుగుతుంది.” – కారామాస్టారి పాఠాల్లో ఐదో భాగం చదవండి. Continue reading

Posted in కథ | Tagged , , | Leave a comment

సత్యప్రభ – 3

మహామంత్రి చర్యను గురించి కూడ అనుమానం కలిగింది. అతడు లంచగొండియే కానప్పుడు, అతనికి అంత గొప్ప సంపద పట్టడానికి హేతువేమిటని మహారాజు మనసులో శంక పుట్టింది. – సత్యప్రభ మూడవ భాగంలో.. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

ఒక ‘అన్ రెడ్’ స్టోరి

నిన్న రాత్రి జరిగిన ఒక భయానక దృశ్యం నా కళ్ళ ముందు కదిలింది. అంతే. మళ్ళీ నిలువునా వొణికిపోయాను. అప్పటి దాకా బలహీనంగా కొట్టుకుంటున్న గుండె ఇక ఆగిపోతానంటోంది…కళ్ళు తిరిగి స్పృహ తప్పేలా వున్నా..తూలి పడిపోకుండా వుండటం కోసం…బోను చువ్వల్ని ఆధారంగా చేసుకుని నిలబడాలని విఫల ప్రయత్నం చేస్తున్నా..
కోర్ట్ హాలంతా నిశ్శబ్దమై పోయింది. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Comments Off on ఒక ‘అన్ రెడ్’ స్టోరి

కథ చెబుతారా?!

నూకలు పెడితే మేకలు కాస్తారా? పెద్దపులి వస్తే బెదరకుండా ఉంటారా? ముగింపునిస్తే కథ చెబుతారా? డైలాగిస్తే కథ అల్లుతారా? ఇదిగో ఈ ప్రకటన చూడండి… Continue reading

Posted in కథ | Tagged , | 6 Comments

సత్యప్రభ – 2

భార్యావిధేయుడైన.రాజు సమక్షంలో చదవబడిన మూడు లేఖలు! మూడు సవాళ్ళు. సత్యప్రభ చారిత్రిక నవలలో తదుపరి భాగం చదవండి. ఈ నవల యొక్క కథాకాలపు పరిచయం కూడా, ఈ సంచికలో. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 33

“మూడునాలుగు రోజులు తాళి, అతను కమిటీకివెళ్ళి, డైరెక్టరునుచూసి, ‘తమరు నాకేం సహాయం చెయ్యబోతున్నారో తెలుసుకునేందుకు వచ్చాను, నాకు చేసిన జబ్బులూ, తగిలిన గాయాలూ మూలాన రక్తం ధారపోశానన్నమాట…” – పోస్టుమాస్టరు రసవత్తరంగా చెబుతున్న కెప్టెన్ కపేయ్కిన్ కథ మృతజీవులు పదో ప్రకరణంలో చదవండి. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

సత్యప్రభ – 1

“ఈ భ్రమ వల్ల వానికి కొత్త ఉత్సాహం పుట్టింది, వాని శిరసు మిన్నుని అంటింది, వాని భుజస్కంధాలు ఉబికాయి, వాని వక్షో దేశం విశాలమయింది. వాని కండ్లలో భావతరంగాలకు మితిలేక పోయింది. వాడు పూర్తిగా కామునికి వశమైపోయాడు. కాని ఆ సంగతిని వాడు గ్రహించి ఉండలేదు. తన ఎదుట నిలబడి ఉన్న సుందరి తనను ప్రేమిస్తోందనే భావం మాత్రమే వానికి గోచరిస్తూంది.” – సత్యప్రభ చారిత్రిక నవల మొదటి భాగం చదవండి. Continue reading

Posted in కథ | Tagged , | 6 Comments