శారద దరహాసం – 2


కామేశ్వరరావు: శ్రీరామ్ గారూ, మీ పూరణ వినిపించండి
శ్రీరామ్: చిత్తం
విశ్వామిత్ర: వామ యక్షిణి అంటే ఎడమచేతి వాటమేమో అనుకున్నాను – సినిమా వాళ్లకి ఇదో గురి
శ్రీరామ్:

 

ఏమరుపాటున సుదతీ!
స్వామిని కనిపెట్టకున్న శ్యాముని పగిదౌ
లేమకు సవతియె మగడగు
భామకు పదియారువేల భర్తలు గనరే!

నచకి: బాగుంది ఆలోచన
ఫణి: బాగుంది
రానారె: ఏ'మరు'పాటున సుదతీ! :)
విశ్వామిత్ర: ఆస్ట్రేలియాలో అచ్చతెలుగు కవిత్వం – ఏమరుపాటున భలే ఎత్తుగడ
రాకేశ్వరుఁడు: బాగుంది. నే చెప్పినట్టు తలో విన్నూత్న పూరణ.
రాకేశ్వరుఁడు: ఇంతకీ – వామము (p. 1160) [ vāmamu ] vāmamu. [Skt.] adj. Left, not right. సవ్యము, ఎడమ. Charming, lovely. రమ్యమైన. Crooked, వక్రము. Short, పొట్టి, హ్రస్వము.
సనత్ కుమార్: భావం విడమర్చరూ …
మురళీ మోహన్: శ్యాముని పగిదౌ – పు.శ్యాముని పగిది కాదుగదా:)
పుష్యం: అందరూ నాగురించి రాసే వాళ్ళే :-)
రాకేశ్వరుఁడు: విశ్వామిత్ర:లానే నేనూ ఎడమ మార్గాన వెళ్ళు యక్షిణి అనుకున్నాను.
శ్రీరామ్: మీరు పాపులర్ మరి
కామేశ్వరరావు: ఆడపడుచు అర్థమగడు అంటారు. సవతులు పూర్తి మగడులాంటి వాడని కవి భావన. బాగుంది!
భారారె: హ హ.. ఏడమ చేత్తో గురిచీసి మన ఎడమ ప్రక్క గుండెను కొల్లగొట్టేస్తారు
సనత్ కుమార్: శ్రీరామ్ గారూ… భావం విడమర్చరూ …
సనత్ కుమార్: నాది కొంచం ట్యూబులైటు..
శ్రీరామ్: సనత్ గారూ..మీకు పెళ్ళైందా?
రాకేశ్వరుఁడు: ప్రకృతికి వికృతి పగిది, బాగున్నాయి పదప్రయోగాలు.
పుష్యం: @sanath ఛోకు మార్పించండి తొందరగా వెలుగుతుంది :-)
రానారె: Sanath himself is chocking :)
రాకేశ్వరుఁడు: కానీ శ్రీరామ్ గారూ, ఆ లెక్కన చూచినా పదిహేనువేల తొమ్మిదీ తొంబైతొమ్మిది భర్తలే అవుతారుగా.
నచకి: మీరింకో మొగుడిలా తయారయ్యారుగా… లెక్క సరిపోతుంది రాకేశా!
శ్రీరామ్: రాక్…ఈ లెఖ్ఖ ఎక్కడిది?
కామేశ్వరరావు: రాకేశా – పదహారువేలమందిలో అష్టభార్యలు లేరండీ! :-)
ఫణి: అసలు మొగుణ్ణి వదిలేశారు.
పుష్యం: @nacaki :-) :-)
శ్రీరామ్: స్టానోర్డ్ల్ లో స్టేటిశ్తిక్స్ చదువుతున్నారా? :)
రాకేశ్వరుఁడు: అసలు మొగుడు శ్యామసుందరుడు గదా. అవునవును.
సనత్ కుమార్: నలుగురిలో నగుబాటు చేయకండి.. ఔనని చెప్పినా … కాదని చెప్పినా ఈ మాత్రం అర్ధం కాలేదా అంటూ ప్రాబ్లమే…
కామేశ్వరరావు: "భామ" అనగానే దీనికి చాలామంది పూరణలు పంపారు. రాకేశా, మీ పూరణ వినిపించండి.
రాకేశ్వరుఁడు: ట్సిత్తం
నచకి: అది చిత్తమే కదా? ఈ ట్సకారమెందుకు?

రాకేశ్వరుఁడు:

కం.

ఏ మణులుం జాలవు నా
భామకు పదునారు! వేల భర్తలు గనరే
ఈ మాటను నిత్యముఁ
దమ భామల విషయమునఁ గూడఁ బాగుగ కామా!

కొత్తపాళి: చాలా సరసంగా ఉన్నది
మురళీ మోహన్: రాకేశా ఏకేసావు!
కామేశ్వరరావు: హహహ! రాకేశా, మధ్యలో నన్ను involve చెయ్యకండీ! :-)
రాకేశ్వరుఁడు: అధ్యక్షులుగా మఱి.
పుష్యం: @raakaeSaa అదుర్స్ :-)
విశ్వామిత్ర: ఆహా బ్రహ్మచారి పద్యం
నచకి: ఇంత సింపుల్ అని తెలియక పంపలేదు :-(
శంకరయ్య: బాగుంది
రాకేశ్వరుఁడు: భామలు గుఱించి మాట్లాడుతూ సుమతీ కంటే కామా అంటేనే ఉచితం మఱి.
భారారె: భలె భలె
నచకి: (చూసాక ప్రతిదీ సింపులే కద!)
రానారె: కామా అన్నారు … ఇంకా చెప్పాల్సింది చాలా వుందన్నమాట :)
ఫణి: బాగుంది
కొత్తపాళి: బ్రహ్మచారి పద్యం
కామేశ్వరరావు: "ఏ మణులుం జాలవు" అంటే అది కామానే, పుల్స్టాప్ కాదు కదా :-)
నచకి: భామామణులో?
శ్రీరామ్: విశ్వామిత్రులు సరిగ్గా చెప్పారు…
రాకేశ్వరుఁడు: నచకి "స్ఫూర్తి"కి అవకాశం లేక.
ఫణి: :)
నచకి: మఱే!
కామేశ్వరరావు: శంకరయ్య: మాస్టారూ ఇప్పుడు మీ పూరణతో సిద్ధం కండి.
విశ్వామిత్ర: నాలుగో పాదంలో "కూడ" అని ఉన్నదని యతి ని నిషేధించినట్టున్నారు
ఫణి: వావ్!
విశ్వామిత్ర:: ఒహో , తమ మూడో పాదమా – సరే
శంకరయ్య:

 

ఈ మహి నేలిన రాజులు
భూమీపతు లనెడి పేరు పొందిరి గనుకన్
నా మాటగఁ జెప్పెద భూ
భామకు పదునారు వేల భర్తలు గనరే!

ఫణి: చప్పట్ట్లు
నచకి: ఆహా… ఇదిగో మళ్ళీ సింపుల్ అనిపిస్తుంది… ముందేమో "స్ఫూర్తి" లేదాయె!
సనత్ కుమార్: వహ్వా
పుష్యం: వ్హ్వా :-)
నరసింహ: భూ భామ – ఇది కొత్తగా ఉంది.
భారారె: అద్భుతమండి..
శ్రీరామ్: లాజికల్ గా ఉంది
నచకి: బహు బాగున్నది!
పుష్యం: మాత భామే కదా :-)
రాకేశ్వరుఁడు: చాలా బాగుందండి శంకరయ్య గారూ, నేనూ జగన్మాతకు అందరూ భర్తలే అని వచ్చేట్టు ఆలోచించాను కానీ, ఏమీ స్ఫురించలేదు.
విశ్వామిత్ర: భలే, మీ మాట వినవలసినదే
కామేశ్వరరావు: "ఈ మహి నేలిన రాజులు" అనడంతోనే సమస్యాపూరణ జరిగిపోయింది!
నచకి: నిజమే
సనత్ కుమార్: జగన్మాతకు అందరూ భర్తలే ???
రవి: శంకరయ్య: గారు :- వావ్, ఇంత సింపులా
శంకరయ్య: ధన్యవాదాలు
రవి: మీ మాటకు తిరుగులేదు
సనత్ కుమార్: మీ ఉద్దేశం జగత్భామకేమో
రాకేశ్వరుఁడు: sanatkumaar భూమాత సర్వంస్వహ జగన్మాతే అవుతుందిగా.
నచకి: జగత్భామ యెవఱో!?
రానారె: జేజేలు.
పుష్యం: ఏమాటకు ఆమతనవలె – మీమాటకు తిరుగు లేదు మేష్టరు గారూ :-)
నరసింహ: బాగుందండి.
కొత్తపాళి: బాగు బాగు
నరసింహ: ఆ మాటన వలె
నచకి: నీమము తప్పక వ్రాసిన నీ మాత్రము రాదు మాకు ఇంకేం జేస్తాం!
పుష్యం: అప్పు తచ్చుకు క్షంతవ్యుణ్ణి
రానారె: ఎడ్జస్టవుతాం :)
కామేశ్వరరావు: ఇక తర్వాతి సమస్యకి వెళదాం
కామేశ్వరరావు: "గోటితో సరిపోవుదానికి గొడ్డలేటికి సోదరా" అంటున్నారు పుష్యంగారు. ఏమిటో వివరించండి శ్యాంగారూ
నచకి: సాహితీప్రియులే కదా ఇంత త్వరగా ఒక సమస్య నుంచి మఱో సమస్యకి జంప్ అవగలరు!'\
పుష్యం: తప్పకుండా
పుష్యం:

 

పూటుగాతిన పొట్టలోపల పోటులొచ్చెనొ, చెప్పరా
నోటనల్లపు ముక్కనుంచిన నొప్పితగ్గును, ట్రిక్కురా
మాటిమాటికి ఇంగిలీషువి మందులెందుకు, ఖర్చురా
గోటితో సరిపోవుదానికి దానికి గొడ్డలేటికి? వద్దురా!

శ్రీరామ్: హ హ హ
నరసింహ: నచకి గారు పద్యం చెప్తున్నారల్లే ఉంది
ఫణి: చప్పట్లు చప్పట్లు
నచకి: ఆ ముక్కేదో చెప్పండయ్యా… నల్ల మందా?
శ్రీరామ్: సెహబాస్!
రాకేశ్వరుఁడు: ఆసు పద్యానికి శ్యాం గారికి, నచకీ గారికి అభినందనలు.
రాకేశ్వరుఁడు: నోటిన్ అల్లపు
సూర్యుడు: @pushyam, super
రానారె: మళ్లీ అదరగొట్టేశారు, శాం గారూ.
కామేశ్వరరావు: "నల్లపు" కాదండి, "అల్లపు" :-)
నచకి: శ్యామ్ గారూ, చాలా సాఫీగా సాగింది పద్యం!
నచకి: నోటన్_అల్లపు అన్నారా… సరిపోయింది!
రానారె: మత్తకోకిల
నరసింహ: @pushyam గారూ అదిరిందండీ.
శంకరయ్య: భేష్ …. బాగు … బాగు
కామేశ్వరరావు: నిజంగా ఈ మధ్య డాక్టర్లు ఇలాగే తయారయ్యారు.
భారారె: పుణ్యం పురుషార్థం లా పద్యంతోపాటి ఆరోగ్య చిట్కా కూడా :-)
పుష్యం: సంధులన్నీ రాకేశుని చలవ :-)
సనత్ కుమార్: బాగున్నదండి
పుష్యం: అందరికీ ననరులు
రాకేశ్వరుఁడు: నోట యల్లపు అంటే మా అరసున్నాకు అన్నాయం జరిగినట్టవుతుంది
ఫణి: :)
నచకి: ఆ అరసున్నాలెక్కడ పెట్టాలో తెలియక ఇందాక నా పద్యపు లాకరులో దాచాం, ఆఖరులో తీస్తాం!
సనత్ కుమార్: పూర్తి స్థాయి లో కాకపోయినా కనీసం అర స్థాయిలోనైనా అన్నాయం అయ్యుండేది..
భారారె: @dot C :))
కామేశ్వరరావు: ఇక తర్వాతి సమస్య "బాకులు క్రుమ్మినట్లగున భారతపౌర! వచింప సిగ్గగున్"
పుష్యం: @నచకి అల్లం తింటే సాఫీగానే సాగుతుంది :-)
శంకరయ్య: ఆ లాకర్ కీ నా దగ్గర ఉంది లెండి.
నచకి: శంకరయ్య: మాస్టారూ, మీరే దిక్కు!
నరసింహ: నీమము తప్పక వ్రాసిన నీ మాత్రము రాదు మాకు ఇంకేం జేస్తాం! నచకి గారూ దీనిని పూర్తి చెయ్యలేదేమండీ?
నచకి: పుల్లెల వారి పద్యానికి చివఱన అతికించిన ముక్క అది!
కామేశ్వరరావు: సనత్ గారూ, మీ పూరణ వినిపించండి.
నచకి: ఏమాటకు ఆమాటనవలె – మీమాటకు తిరుగు లేదు మేష్టరు గారూ
నచకి: అది వారి లైను
సనత్ కుమార్: తప్పకుండా …
సత్యసాయి: నాక్కూడా కవిత్వం వచ్చేసేటట్లుంది మీ పూరణలు చదువుతోంటే
సనత్ కుమార్:

 

వేకువ వేళ బిడ్డలను వీడగ నైతిని, తల్లినయ్యు నే
నాకుల లమ్ములున్ గుడిపి ఆకలి తీర్చితి, భీతనౌటచే,
కూకటి వ్రేళ్ళతో వనము కూల్పగ పక్షుల గుండె గూటిలో
బాకులు క్రుమ్మినట్లగును భారత పౌర ! "వచింప సిగ్గగున్ –

కొత్తపాళి: భలే భలే
సనత్ కుమార్: చీకటి నింప భావ్యమటె? చెట్లు వధింపగ ? – రాచ బాటకై ??"
సనత్ కుమార్:

 

పక్షి భాధను వినిపించు పరశువేది
కలదె – జంధ్యాల పాపయ్య కలము నేడు?
కలదె వడ్డాది పాపయ్య కర యుగమ్ము
కనుల గట్టి నట్ట్లు హృదయ కథలు జెప్ప

కామేశ్వరరావు: ఇటు సమస్యని పూర్తిస్తూనే అటు వర్ణన కూడా చేసారు. బాగుంది!
కొత్తపాళి: హృదయ బదులు గుండె అంటే ఇంకా సరసంగా ఉంటుంది
ఫణి: తప్పకుండా
సూర్యుడు: @sanatkumaar, బాగుందండి
ఫణి: తరువు అనుంటే బాగుండేది.
పుష్యం: కత్తి (బాకు) లా ఉందండీ :-)
నచకి: సొబగు సొబగు
కొత్తపాళి: సూర్యుడు గారు, పొద్దులో పొడిచారా? సంతోషం!!
శ్రీరామ్: కరుణ రసాన్ని అధుతంగా ఆవిష్కరించారు
సూర్యుడు: @kottapALI, :)
సనత్ కుమార్: ధన్యవాదాలు … :-)
రానారె: మీ పద్యముందిగా… పక్షిబాధను వినిపించడానికి
శంకరయ్య: జరిత మాతృవేదనను గుర్తుకు తెచ్చారు
శంకరయ్య: జరిత మాతృవేదనను గుర్తుకు తెచ్చారు
కొత్తపాళి: సనత్కుమార, రసవంతమైన పూరణ
భారారె: బాగు బాగు సనత్ గారూ
కామేశ్వరరావు: అవును. మీ పద్యమే "పరశువు" "పరసువేది" కూడాను
సనత్ కుమార్: పక్షి పడే బాధను చెప్పగలిగే పాపయ్యలిద్దరూ పాపమిప్పుడు లేరు కదా…
రాకేశ్వరుఁడు: ఒక ప్రక్క సమస్యా పూరణ, ఒక ప్రక్క ఉత్పల మాలిక, ఇంకో ప్రక్క మంచి తేటగీతి – లెస్స సనత్ గారు.
ఫణి: వనము బదులు తరువు అనుంటే వర్ణనకు కూడా సరిగా ఉండేది.
సూర్యుడు: @కామేశ్వరరావు :)
నచకి: అన్ని చెప్పినా లెస్సా?!?
రానారె: పొపయ్యలు లేరు గాని పాపడు గలడోయ్!
కామేశ్వరరావు: @నచకి – :-)
నచకి: :)
కామేశ్వరరావు: రవీ, దీనికి మీ పూరణ వినిపించండి
నచకి: సభ సైలెంటైందేం?!
రవి: ఏ సమస్యండి?
కామేశ్వరరావు: :-) బాకులు క్రుమ్మినట్లగును భారత పౌర ! వచింప సిగ్గగున్
నచకి: ఆయనకు యే సమస్యా లేదు! లేని సమస్యను ఇస్తున్నారు రాయలవారు
కామేశ్వరరావు: సమస్యని మరచిపోయేలా దాన్ని పూరించారు సనత్ గారు :-)

రానారె: ఔనండి. బాగా చెప్పారు.

About రానారె

యర్రపురెడ్డి రామనాధరెడ్డి.. రానారె! తెలుగు బ్లాగరుల్లో ఈ పేరు తెలియనివారు బహు తక్కువ మంది ఉంటారు. రాయలసీమ మాండలికంలో రానారె రాసే బ్లాగు వ్యాసాలు బ్లాగు పాఠకులను ఎంతో అలరిస్తూ ఉంటాయి. తన చిన్ననాటి విశేషాలను ప్రవహించే భాషలో అలవోకగా మన కళ్ళ ముందుంచుతాడు రానారె. లబ్ద ప్రతిష్టులైన రచయితల రచనలకు ఏమాత్రం తీసిపోవు, ఈ సాఫ్టువేరు నిపుణుడి జ్ఞాపకాలు.
This entry was posted in కవిత్వం and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *