డిసెంబరు 2009 గడి ఫలితాలు – వివరణలు

ఈసారి 23 మంది నుంచి 27 పరిష్కారాలు అందాయి. చాలామంది (దాదాపు) అన్నీ సరిగా పూరించినా నిలువు 4 ఆధారంలోని అనాగ్రామ్ ను గుర్తించలేక తడబడ్డారు. అందువల్లేనేమో ఈసారి గడి సులభంగానే ఉన్నా అన్నీ సరిగా పూరించినవారెవరూ లేరు! అడ్డం 7లో వీరనారి కూడా చాలా మందిని తిప్పలు పెట్టింది. ఒక తప్పుతో పూరించినవారు భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, వల్లీ సునీత, నగేష్, ఆదిత్య, వేణు, శుభ, జ్యోతి. రెండేసి తప్పులతో కోడీహళ్లి మురళీమోహన్, సౌమ్య, రాజేశ్వరి, భమిడిపాణి ఫణిబాబు, అపరంజి, రాధిక. మూడేసి తప్పులతో మైత్రేయి, వెంకట్ దశిక, స్నేహ, సుభద్ర వేదుల. అందరికీ అభినందనలు. ఇక వచ్చే నెల గడి ఒక వినూత్న ప్రయోగంతో మీ ముందుకు రానుంది.

వివరణలు

అడ్డం:

1 సమైక్యాంధ్ర, సెపరేటాంధ్ర రెండూ తలలు బాదుకున్నది దీనిచుట్టూనే (5)
‘బాదు’కున్నది హైదరా’బాదు’ చుట్టూనేకదా!

7 అల్లెతాడు బిగించిన ధీర(4)
వీరనారి. ధీర అంటేనే వీరనారి. అల్లెతాడు బిగించడాన్ని నారి సారించడమంటారు కదా!

9 ఆలపించనా జహాపనా.. అప్‌నా గానా.. (5)
రాగాలాపన. ఈ పదం మాదిరే పై ఆధారంలో నాలుగు పదాలూ నా అనే అక్షరంతో ముగుస్తున్నాయి. ఆలపించు, జహా’పనా’, అ’ప్‌నా’, ‘గానా’లతో శబ్ద సారూప్యం.

10 పగలబడి సగమే నవ్వితే శబ్దం ఇలాగే వస్తుంది (2)
పక. పగలబడి (పకపక) నవ్వితే అందులో సగం పక.

12 పూబాణాల తాళని బాల మిస్సమ్మ చెల్లెలి స్వపరిచయం (3+1+3)
బాలనురా మదనా. విఖ్యాతమైన మిస్సమ్మ సినిమాలోని పాట. విరి తూపులు వేయకురా… మదనా బాలను రా మదనా… అనే పాటను వినేవుంటారు.

15 కృష్ణునితో తలపడిన బలిపుత్రుడు (3)
బాణుడు – బలిచక్రవర్తి కుమారుడైన బాణుడు… అతని కూతురు ఉష… ఉష వలచిన అనిరుద్ధుని (కృష్ణుని మనుమని) బంధించబోయిన సందర్భంలో కృష్ణునితో తలపడతాడు.

16 భయమూ లజ్జాలేని నాన్ స్టాప్ పంక్చువేషంగాడు (2)
కామా. కామాతురాణాం న భయం న లజ్జా అన్నారుకదా! ఇక ఆంగ్ల పంక్చువేషన్ మార్కు ‘కామా’… దీన్ని నాన్ స్టాప్ అని ఎందుకన్నానో తమకు తెలిసినదే!

17 పరులసొమ్ము తినీతినీ.. ఇక చెప్పేదేముంది శ్రీరంగా! (2)
నీతి. పరులసొమ్ము తినీతినీ అనడంలోనే అవి’నీతి’ వుంది. చెప్పేవి శ్రీరంగనీతులు … అనే సామెత మీకు తెలుసు.

18 మకారం లేని చాలీచాలని వల (2)
జాల. వలను జాలం అంటాం కదా. చాలీ’చాల’ని అనడంలోనే మకారంలేని ‘జాల’మ్ వుంది.

19 తిరగబడ్డ కొయ్యపలక (3)
కలప. పలకను తిప్పితే కలప. కలప అంటే కొయ్య.

22 రంగస్థలం మీద కృష్ణుడు కళ్లు నులుముకొని దుర్యోధనుణ్ణి చూసి యేమన్నాడయ్యా అంటే.. (2+3+4)
బావా ఎప్పుడు వచ్చితీవు… అన్నాడు. రంగస్థలం మీద కృష్ణ, దుర్యోధన పాత్రలమధ్య పలికే జగద్విదితమైన పద్యం.

23 ఈ ఫెన్స్ వుంటే దాడి చేయడం కష్టం (2)
దడి. ఆంగ్లంలో ఫెన్స్ ‌అనే పదానికి తెలుగులో అర్థం కంచె. కంచెలో ఒక రకం వెదురుబద్దలతో వెదురుకర్రలతో వేసే కంచె. దీన్ని దడి అంటాం. ‘దాడి’చేయడం కష్టం అన్నది ‘దడి’ శబ్దాన్ని స్ఫురింపజేయడానికే.

24 చిక్కులు తొలగాలంటే ఇది కాస్త వుండాలి (2)
లక్కు. ఈ ఆధారం శబ్దాశ్రయం.

25 ఏడుచేపల కథలో విలనూ హీరో కూడానూ .. ఎవరు చెప్మా! (2)
చీమ. పిల్లోణ్ణి కుట్టడం వల్లనే కదా వాడు ఏడ్చి, వాణ్ణి సముదాయిస్తూ అవ్వ పాలేరుకు అన్నంపెట్టక, వాడు ఆవుకు గడ్డివెయ్యక… ఇలా అన్ని గొలుసు సమస్యలూ? అందుకే అది విలన్. బంగారు పుట్టలో వేలు పెడితే ఏమైనా సరే సహించేది లేదనే సందేశం బలంగా వినిపించిన హీరో కూడా చీమే కదా!

26 ఎడాపెడా కాదండీ దడదడా కొట్టుకుంటుందిది (3)
ఎడద. ఎడాపెడా దడదడా లలో దాగిన పదం ఎడద. ఆదుర్దాలో గుండె దడదడా కొట్టుకుంటుందంటారు కదా!

27 ఎదురుగాలి (3)
త్తురుమ. గాలిని మారుతం అంటారు, మారుతానికి మూలరూపం మరుత్తు. ఎదురుగాలి అన్నదెందుకో మీకు తెలుసు.

30 పాతకముల హరియించు రెండక్షరములు (2)
హరి. హరియను రెండక్షరములు హరియించును పాతకముల అనే పద్యం మీకు తెలిసిందే.

32 సగం మహాకవి, సిరి అంశతో (1)
శ్రీ. లక్ష్మిని సిరి అంటారు. సిరి అనే వికృతికి శ్రీ ప్రకృతి. మహాకవి శ్రీశ్రీ పేరులో సగం.

33 కోరగానే సరిపోదు .. కొనుక్కో సరిపోతుంది (4)
కోరుకొను. దీనికి ఇంతకంటే వివరణ అనవసరం.

34 పెద్దలెవరైనా ఆ ఒడ్డు నుంచి రంతిదేవుణ్ణి పిలవండీ (2)
తీరం. రంతిదేవుణ్ణి పెద్దలు పిలిస్తే ‘రంతీ’ అని పిలవొచ్చు. ఆ ‘ఒడ్డు’ నుంచి అంటే ఆ ‘తీరం’ నుంచి.

36 కొంచెములో కొంచెము (4)
లవలేశం. లవము అంటే కొంచెము. లేశము అన్నా కొంచెమే. ఈ పదం చుట్టూ వున్న మిగతా పదాలమీద కూడా ఆధారపడి వుంది.

38 నిషాదషడ్జమ స్వనం .. నస కాదు నాయనా (2)
నిస. సప్తస్వరాలలో ‘ని’ని నిషాదమనీ, ‘స’ను షడ్జమమనీ అంటారు. ఈ రెండూ పక్కపక్కన చేరితే వచ్చే స్వనం అంటే శబ్దం.

40 అవిశపూవులు అందని ఘంటసాల పల్లెపడుచు పిలుపు (3+3+2)
రావోయి బంగారి మావాఁ

41 మామూలు సముదాయమే కదా .. దంభమేముందీ (3)
కదంబం. అంటే సముదాయం. దంభం యేముందీ అన్నది క’దంబం’ శబ్ధాన్ని స్ఫురింపజెయ్యడానికే.

నిలువు:

1 హిందీలో వుంది రమ్మంటావా? (3) హైరానా. హిందీలో వుంది – హై. రమ్మంటావా – రానా?.

2 మోసం … తగాదా కాదా? (2) దగా. తగాదా కాదా అనడంలోనే మోసానికి సమానార్థకం దగాను వెతుక్కోవాలి.

3 తిరగబడ్డ విండీస్ వీరుడు వచ్చాడా? (2) రాలా. వచ్చాడా? అంటే ‘రాలా’ అనేది సమాధానం. ‘రాలా’ తిరగబడితే ‘లారా’. వెస్టిండియన్ బ్రయాన్‌లారా తెలుసు కదా?

4 ద్విజుడను బాపడును కలడు (4) బాపనుడు.

5 గట్టిగా దున్నలేకపోయిన దున్న (2) దున

6 చెదరి పలచబారిన చిత్తం (3) చపల. ‘పలచ’బారిన‌లోనే వుంది. చెదరిన చిత్తమె ఇక్కడ చపల చిత్తం.

8 దేవగాయకులే నిక్వణింపజేయాలా (3+3+3+3) దేవగాయకుడు నారదుడు. ఆయన తన వీణ మహతిని నిక్వణింపజేస్తే వచ్చేది మహతీనినాదం.

11 తిరిగొచ్చిన బహుమానం (3) కనుకా. కానుక తలకిందులుగా తిరగరాయండి.

13 సీతాపతీ నువు మారావురా (4) రామారావు

14 రాతిని కాను స్త్రీ నే (2) నాతి

15 బ్రహ్మ నుడివినదే లక్కు, బావా! (4) బాలవాక్కు. బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు అంటారు. నుడువటం అంటే మాట్లాడటం, వాక్రుచ్చడం.

18 జాబిలమ్మ లాంటి అరబ్బీ మేషము(4) జాబాలము అంటే మేక. సిరియా దేశంలోని కొండమేకలను జాబాలి అంటారు. సిరియా అరబ్బు దేశం కాబట్టి అరబ్బీ మేషము జాబాలము. (జాబాలుడు అంటే మేకలుకాసేవాడు).

19 కడుపారగ కూడులేని బీదకు వున్నది ఏడుపేకద! (4) కడుపేద. ‘ఏడుపేకద’లో దాగిన పదం.

20 జాలములో అడ్డంగా దొరికిన సీతాపుత్రుడు(2) లవ. జాలములో అంటే ‘వల’లో అడ్డంగా దొరికివాడు ‘లవ’కుమారుడు.

21 గడ్డకట్టని రక్తము (2+3) పచ్చినెత్తురు

28 కోరుకుంటే ఉత్తరాదిన ఠక్కున ఆగమని కోరుకోవాలి (2) రుకొ. ‘కోరుకొం’టేలోనే వుంది రుకో. ఠక్కున ఆగితే రుకో కాస్తా రుకొ.

29 మగడను మాటలోనే వుంది బతుకుబండిని లాగడం (4) మనుగడ. మగడను లోనే దాగుంది.

31 కాంక్ష .. కామాంశ (3) రిరంస. అంటే రమించాలనే కోరిక.

33 శోకమేల, నిధి ఉందిగా (2) కోశం.

35 డ్రీమురా అంటే రంగుదా అనడిగిన రసజ్ఞుని అతిసారం (3) కలరా. డ్రీము(కల)రా! రంగుదా (కలరా)? అతిసారం అంటే కలరా.

36 బడాయి కి పోతే ఇలానే గొడవలౌతాయి (3) లడాయి.

37 గాలేరు నగరి గాలించాం సరే .. ఉన్నారా? (3) లేరుగా. గాలేరులోనే వుందీ పదం. ఉన్నారా? అనే ప్రశ్నకు లేరుగా అనేది సంభావ్యతగల ఒక సమాధానం.

39 వెనకనుంచి పిలిస్తేవచ్చే లేతసరుకే అయినా.. స్త్రీని లెమ్మని పిలిచినట్టు పిలవాలమ్మా (2) లేమా… లేమ అంటే పడచు. ‘లేమా’ వెనుకనుంచి ‘మాలే’. మాల్ అంటే సరుకు అనే అర్థముంది కదా!

This entry was posted in గడి and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *