ఈ వారంలో మొన్నటి సరదా ప్రశ్నల తర్వాత ఇప్పుడు తాజాగా కబుర్లు అందిస్తున్నాం. ఆస్వాదించగలరు. మరిన్ని రచనలు మిమ్మల్ని త్వరలో పలకరించనున్నాయి.

-పొద్దు

This entry was posted in ఇతరత్రా. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *