Tag Archives: అనువాదం

మృతజీవులు – 35

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారి అనువాద నవల మృతజీవులు ధారావాహిక లోని 35 వ భాగం Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మనిషిలోపలే…

రాకేష్ లోపల ఉన్న మనిషి కొద్దికొద్దిగా బయటపడుతుండేసరికి అతనిలోని విలేఖరి గద్దించాడు. తను తీసుకున్న రగ్గుని నేపాలీ చేతిలో పెడుతూ, “మీవాడిపై కప్పండి” అన్నాడు. – ఇది మీడియానా, మ్యాడియానా అని అడుగుతున్నాడు కథకుడీ కథలో Continue reading

Posted in కథ | Tagged | 1 Comment

మృతజీవులు – 34

నజ్‌ద్ర్యోవ్ అబద్ధాలకోరని వారికి స్పష్టంగా తెలుసు, అతను ఎంత అల్పవిషయం గురించి ఏది చెప్పినా నమ్మటానికి లేదు; అయినా వీళ్ళు అతన్ని ఆశ్రయించారు ! -మృతజీవులు తరువాయి భాగం చదవండి.. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

సంపెంగపూవు

రవీంద్రుని కవితలకు బొల్లోజు బాబా గారు చేసిన అనువాదాలను చదవండి.

Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged | 2 Comments

విద్వేషం

పశ్తో రచయిత్రి పర్వీన్ జైద్ జదాహ్ మలాల్ గారి కథకు కొల్లూరి సోమశంకర్ గారి ఆంధ్రానువాదం. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

తోటమాలి

మే 7 విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూరు 150వ జయంతి. ఈ  సందర్భంగా ఠాగూర్ ’తోటమాలి’ కవితకు తెనుగు అనువాదాన్ని సమర్పిస్తున్నాం.

Continue reading

Posted in కవిత్వం | Tagged | Leave a comment

ఇన్‌ఫార్మర్

ఇన్‌ఫార్మర్లందరిని వెతికి పట్టుకుని చంపుతున్నారనే పుకార్లతో ఊరంతా అలజడిగా ఉంది.  గత యాభై ఏళ్ళలో లోయలో ఎప్పుడూ ఇటువంటి మరణాలు లేవు, కానీ ఇప్పుడిక్కడ రోజుకో నాలుగు లేదా అయిదు చావులు మామూలయిపోయింది. Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 32

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు “నజ్ ద్ర్యోవా! నిజంగా?” “ఏం, అతని బుద్ధే అంత. తన తండ్రిని అమ్మటానికి చూశాడు తెలుసా, మరీ అన్యాయం పేకాటలో పణం పెట్టాడు.” “ఎంతచిత్రమైన విషయాలు చెబుతావమ్మా! నజ్ ద్ర్యోవ్ కు ఈ వ్యవహారంలో జోక్యం ఉంటుందని నేను చచ్చినా ఊహించి ఉండను.” “నేను మటుకు మొదటి నుంచీ అనుకుంటూనే ఉన్నాను.” “నిజంగా, … Continue reading

Posted in కథ | Tagged | 4 Comments

మృతజీవులు – 31

-కొడవటిగంటి కుటుంబరావు తొమ్మిదవ ప్రకరణం ఉదయాన, ఆ నగరంలో ఒకరినొకరు చూడబోవటానికి ఏర్పాటై ఉన్న వేళ ఇంకా కాకముందే, ఒక స్త్రీ పసందయిన గళ్ళ పైదుస్తు కప్పుకుని, నీలం రంగు గల స్తంభాలూ, వంగపండు రంగు పూతా కలిగిన ఒక ఇంట్లో నుంచి గబగబా వెలువడింది. ఆమె వెంట ఒక బంట్రోతు ఉన్నాడు, వాడి టోపీకి … Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment

మృతజీవులు – 30

ఈ లోపల తనకు లేఖరాసిన యువతీమణిని ఎంతమాత్రమూ గుర్తించలేక తికమక పడ్డాడు. అతను తీక్షణంగా చూడటంలో అవతల స్త్రీలుకూడా దీనమానవుడి హృదయంలో తీయనైన బాధ రేకెత్తించ జాలిన చూపులు పరవటం కానవచ్చింది. అతను చివరకు, “ఉఁహు! ఊహించటానికి లేదు!” అనుకున్నాడు. అయితే ఇందువల్ల అతని ఉల్లాసం భంగంకాలేదు. అతను విశృంఖలంగా కొంతమంది స్త్రీలతో సరసోక్తులాడుతూ అండుగులో … Continue reading

Posted in కథ | Tagged | Leave a comment