పాత గడుల లింకులు:జనవరి '09, ఫిబ్రవరి'09, మార్చి '09, ఏప్రిల్ '09,మే'09, జూన్ '09,జూలై '09, ఆగస్టు '09, సెప్టెంబరు'09, అక్టోబరు '09
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

XX
XXXXX
XXX
XXXX
XXXXX
XXX
XX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXXఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
1కొట్లాటా, పెట్టెలూ ఉన్నహిందీ వాళ్ళ చాట్ (5)
4ఈ మాంసం కొట్టాయనకి ధర్మాలు చెప్పడం తప్ప వేరే వ్యాధు ల్లేవనుకుంటా (5)
7దీంట్లో 39 నిలువులో ఉన్న వాటిని వేయచ్చు, అబ్బాయిల్నీ పడేయొచ్చు, మత్స్యగంధీ! (2)
8అడ్డంగా పూరీలో నంజుకు తిన్నా, నిలువు గా అన్నంలో కలుపుకు తిన్నాఅదే ఆధరువు. (2)
911 అడ్డంలోవి ఎండిపోతే అవి ఉండీ ఇదే కదా (4)
1126 అడ్డాలు లేక పోతే ఇవి ఎండక నిండుతాయా (3)
12ఇది మీద పడడం వల్లేకదా కౌశికుడు 4 అడ్డం ఆయన దగ్గరకెళ్ళి క్లాసు పీకించుకోవాల్సి వచ్చింది. (2)
13అప్పుడప్పుడైతే పర్వాలేదు కానీ అస్తమానూ స్వంత డబ్బా కొట్టుకుంటే ఎలా (2)
14ఆడవాళ్ళు అవునంటే అంతేనా (2)
15ఐదేళ్ళు రైళ్ళు నడిపీ నడిపీ మమతకి లొంగిపోయాడీయన (2)
16సగం కొట్టుకుంటున్న గుండె (2)
17ప్రేమలో కలిగే మత్తిదే (3)
19హనుమంతుడు దూకిన దూరంలో 1 శాతం కూడా ఓ దూరమేనా (3)
20అరే. తమలపాకుల కట్ట తిరగబడిందే. సరిగా పెట్టి దాని మీద మోపెట్టండి. (2)
21తేలిక మనిషి. సరే. తిరుమల కొండ నడిచెక్కాలంటే బరువెంతైనా ఇక్కడి నుండే మొదలెట్టాలిగా. (4)
23వాన కారు మొయిలు (4)
24మోటరుకారు ఈయన ముందు బలాదూరేట … అది ఒకప్పుడు. ఈమధ్య హైదరాబాదులో కనిపిస్తేకదా .. ఆయనే బలాదూరయి పోయాడు. (4)
25సంగీతం వాళ్ళమ్మకి మొగుడీయనేనా (2)
26బుల్లి పాపాయిలు బయటకెళ్ళి ఆడుకోకుండా చేసేవివే (3)
27పాతిక భాగం తక్కువైతే మాత్రం కుంటుకుంటూ వెళ్ళి పోతా (2)
28ఇదొక్కటే కాదు 40 కూడా పంచుకోపోతే స్నేహితుల దినం చేసుకోవడానికి అనర్హులే (2)
29రాముడైనా, అర్జునుడైనా శత్రువులని చంపాలంటే ఆడదే ఆధారం (2)
30ముక్కు కింద పెట్టేది ముక్కెరే కానక్కర్లేదు. ఇది కూడా అవచ్చు. ఎటొచ్చీ దీనికిలా బుకింగు వెనుక తేదీపై చేసుకోవాలట (3)
32తెలివైన ఆడదంటే ఉదయభానులే (4)
33స్వయంగా పండగ సుందరి వెనకబడి వరమిస్తే మగవాళ్ళు చెయ్యి చాస్తారా? (2)
34పిట్టంటే పిట్ట కాదు. తెలివి తక్కువ బక్కప్రాణి. (4)
36పంగతో పెట్టగలిగేవివే (3)
39ఆకుకి చక్కని జోడీ (2)
40నవ్వారు లేకపోయినా పర్వాలేదు. చెక్కేసుకు పడుకోవచ్చు (2)
41ఈజిట్ 3 డాట్ పిజ్జా షాప్ :. (3)
1రేలంగి మామగారు మహాజాదూ (5)
2బాబులు చెప్పుకునే గొప్పలు (3)
3ఆడకోడి ముఖమేంటి ఇలా పేద్దగా ఉంది? (2)
4చతుర్విధ ఫలాలు (8)
5దీన్ని చంపితేకానీ శివుడు బట్ట కట్టలేడు (2)
6ప్రథమా విభక్తి (4)
8చెప్పాగా - అడ్డంగా 8 తిన్నా నిలువుగా తిన్నా ఒకటేనని (2)
9చెదబట్టనిది (2)
10బంతి - అవును ఆడుకునేదే (3)
11పెళ్ళికళవచ్చేసిందే… (2)
13లుబ్ధావధాని గుండె ఇలాగే కొట్టుకుంటుందేమో (4)
16ఎంత ఆకలైతే మాత్రం ఇలా మాడాలా - తిన్నగా నిలబడలేవా (4)
17రాగాలాపనలో అక్షరాలా ? అవును (4)
18బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు ఏవి ముందర నూరినా పర్వాలేదు. (7)
19కమెడియన్ పెళ్ళాం (2)
21.. .. కులాసాల తేలిపోవాలంటే హంసలో పక్షులో అవ్వాలా (4)
22పురోహితులందరూ వెనక పెట్టుకుంటే మన గణపతి శాస్త్రి గారు మటుక్కు ముందే పెట్టుకునేదిదా (3)
23విషం సోకిన గళం (4)
26పెళ్ళి చేయడానికేకాదు, ఈవిడ కోసం కూడా అబద్ధం చెప్పచ్చుట. ఈవిడతో మాత్రం కాదండోయ్ (4)
30బుర్ర లేని నాయకులని పొట్టిగా మార్చేస్తే బలే ఉంటుంది కదా- బుధ్ధిలేని వాళ్ళని కూడా ఇలాగే పొట్టిచేయలేనా (3)
31చిన్నభార్యని ముద్దుగా సత్యా అని పిలిచి పట్టమహిషిని పెద్దగా పిలిచిమనగలడా. మనలేడని భావం. (2)
34వరంగల్ అవ్వ (2)
35ముక్కులో ఘనంగా ఊడేది (2)
37ఆడా లేక మగా. కాకపోతే వేంకటేశ్వర్రావు అనిపింప చేసిన నటుడు (2)
38జాగ్రత్త - చేపలు తలకిందులు గా వేయమాక- ముట్టె కురచపోగల్దు (2)