పాత గడుల లింకులు:జనవరి '09, ఫిబ్రవరి'09, మార్చి '09, ఏప్రిల్ '09,మే'09, జూన్ '09,జూలై '09, ఆగస్టు '09, సెప్టెంబరు'09, అక్టోబరు '09
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

X
XXX
XXXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXX
XXX
XXXX
XXX
XXX
Xఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
1ఇదుంటేనే జ్ఞానం వస్తుందట. అలాంటివి మూడుంటే యోగమే యోగం. అయినా ఎవరి గీతెలా ఉందో.(9)
8మహారాష్ట్రీయుల కిష్టమైన రొట్టి – ఈటీవీ సుమన్ స్నేహితుడిలో సగం(2)
10మన మాటలు ముద్దుగా తిరిగి పలికేది(3)
11కాంతి. చివర తెలుగు Li బేటరీ పెడ్తే చిక్కనవుతుంది.(3)
12యుద్దంలో గోపీచంద్ ఏం చేస్తున్నట్లో(2)
13తిరగబడిన గుంపు. ఇది లేకపోతే వృత్తాలు రాసుకునేవాళ్ళకి పాదం ముందుకే సాగదు.(2)
15చచ్చేముందైనా ఆనారాయణుడిపేరు స్ఫురిస్తుందని బంధువులిది చూపించినా ఆ పిసినారికి దైవచింతన కలిగిందా? లేదే!(2)
168 నిలువాయన ప్రవృత్తి పరంగా ఇదే.(2)
17కాస్త 13 అడ్డంలా ఉందికదూ. అబ్బే ఇది నీళ్ళుమోయడానికి వాడే తోలుసంచీ మాత్రమే.(4)
18చుట్టల స్వీట్(3)
22అందాలరాముడిలో అల్లు ని రాజబాబు ఏడిపించే పేరు(2)
24తమలుపాకుతో కొడితే మరీ ఇంత మోటుగా దీంతో బదులివ్వాలా - హవ్వ(5)
26అమ్మ అనగానే గుర్తొచ్చే రచయిత(2)
27ఇక్కడివాళ్ళే లెండి. బయటవాళ్ళుకారు.(3)
28కలవారి కోడలైన కనకమాలక్ష్మికి ఇంత ఆకలి బాధ ఉందా?(4)
29ప్రవరాఖ్యుడిని కష్టాల్లో పడేసిన జెల్లీ(4)
32ఇంజను కెపాసిటీనా, ఇంజెక్షన్ కెపాసిటీనా. సిసింద్రీలా సమాధానం చెప్పాలి మరి(2)
33ఎలుక చేసే శబ్దం కాదిది, రెట్టిస్తే పురుగులు చేసే సందడి.(2)
35కొడుకుల కాలు నెత్తిమీదకొచ్చింది కానీ లేకపోతే మంచివాళ్ళే, సున్నితులే.(5)
37ఇక్కడినుండి తీసేయమన్నారని చెప్తే అలాగే అని అంతకోపంగా చెప్పడం దేనికి- రాధ్ధాంతం చేయడానికి కాకపోతే(2)
38గుండెల్లో ఇవి గుచ్చారంటారుకానీ నిజంగా గుచ్చగలరా- పాటలో ప్రాసకోసం కాకపోతే.(3)
41గాలి. జస్ట్ గాలికి అలా ఇలా అయిపోయింది.(3)
43ఈ పప్పు అంత తేలికగా ఉడకదమ్మా. సరిగ్గా ఉడికించకపోతే చర్మం నలుపయిపోతుంది - జాగ్రత్త(2)
44పూర్వం ముష్టివాళ్ళు ఓ ముద్ద అడిగే వారు. ఇప్పుడోన్లీ కాపర్స్.(4)
45మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ కొత్త ఓయెస్ కూడా తికమక పెడ్తోందా
47కంపోష్ట్ చేయడానికీ పాములతో పనేంటి?(5)
50కష్టాలలో మనకెవ్వరూ తోడుకారని ధర్మదాతకి ఘంటసాలెప్పుడో చెప్పాడు.(8)
51నువ్వు కోతివి అన్నా – నన్నేనుగుతో పోలుస్తావా అని దెబ్బలాడతాడేంటీ. కొంపదీసి కవేంటి?(3)
1నవవిధభక్తుల్లో ఒకటి అని మళ్ళీ చెప్పాలా. మొదలే వినిపించుకోవచ్చుగా(3)
2ఈవిడ, ఇక్కడెలా ఉన్నా, పాటలు బాగానే పాడుతుంది.(2)
3అందంగా ఉన్న అమ్మాయే. పాముతో సంబంధం యేమిటో(4)
4వాంతవ్వలేదు. దేవుడిదయ వల్ల ఆ ఫీలింగు కూడా దీర్ఘంగా రాలేదు.(4)
5సందడి. బిజీ బిజీ.(4)
6ఈ ఆత్మ కథ పరమహంసదే.(2)
7శివాలయంలో కనిపించేదే. ఎటొచ్చీ పానపట్టం అటూనిటూ అయిపోయి అనుస్వారం జారిపోయింది(2)
8తండ్రి మెచ్చుకోలేదని చంపబోయాడటీ సంస్కృత పండితుడు. కానీ పాపం కిరాతుడు కాడు. విజయుడే(3)
9రేఖాగణితం ఆమూలాగ్రం చెవి ఒగ్గి వినండి – మధ్యలో విరిగుంటుంది(2)
14కమ్యూనిష్టుల సిద్ధాంతం వడి తప్పి భూతకాలంలోకి వెళ్ళిపోయింది. లాజికల్ గా అదే కదా జరిగేది(8)
19ఇవేమైనా వంకాయలా, ముదరవా కాదా అని చూడడానికి. అయినా కుట్టిపద్మిని ముదురుగా లేరు కదా అప్పుడు.(6)
20బిజీ బిజీగా తిరిగేవి(2)
213 నిలువులో ఉన్నావిడ చిక్కకపోయినా అందమే, చిక్కినా అందమే.(4)
22మరీ ఇంత ...తుగా తవ్వితే *తీ* సిన వాళ్ళే తలకిందులుగా పడతారు(8)
23ఎల్లారీశ్వరిని వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం పాడమంటే పల్లవిలాగే మొదలవుతుందేమో(3)
25వాల్మీకి పేరు దీని లోపలి నుండి పుట్టిందట(2)
27దగ్గరలోఉన్నా, ఎలకింటికెళ్ళి వేలెట్టమంటే భయం కలుగుతుందిగదా(4)
30ఈ వరుస తిన్నగా లేదంటే మీకు నవ్వెలా వస్తోంది.(2)
31లక్ష్మణుడు కోసేసిన తర్వాత శూర్ఫణఖకి సగమే మిగిలింది పాపం(2)
34కీర్తికీ, అమ్మాయికీ తోడైనది.(3)
36రిప్లై ఇవ్వట్లేదేమని తన మనోరమణుడిని శ్రీరంజనిలో ఇలా నిలదీసాడట మన త్యాగయ్య(5)
39వరాహ మాంసవిశేషం. ఆకాశవాణి ధరవరలలో ఇది తప్పక చెప్పేవారు.(4)
40అతిపవర్ ఫుల్ వినికిడి దీనిది.(4)
42 చిరంజీవంత స్టారు ఐనా కాకపోయినా పాఠాలు చెప్పే ఉద్యోగంలో ఉంటే ఇలాగే పిలుస్తాం(3)
4430 నిలువుతో కలిస్తే మాట్లాడము.(2)
46తిరగేసినవన్నీ నీవి, మిగిలినవి నావి(2)
48అడివే తిరగబడితే ...(2)
49ప్రవహించేనది దేవదాసుకి ప్రియమైనదిట కదా(2)