పాత గడుల లింకులు:జనవరి '09, ఫిబ్రవరి'09, మార్చి '09, ఏప్రిల్ '09,మే'09, జూన్ '09,జూలై '09, ఆగస్టు '09, సెప్టెంబరు'09, అక్టోబరు '09
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

XXXX
XX
XXXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXX
XXXXX
XXX
XXఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
1పూర్వం రేడియోలో కొన్ని కార్యక్రమాలు కదంతొక్కుతూ ప్రసారమయ్యేవి.
3గాడిద రాక్షసుడు
638 నిలువుకి వ్యతిరేకం
7విజయం వెంట వస్తే, దుర్గమ్మ సాక్షాత్కారం అవ్వదూ మరి!
8ఆచంట మల్లన్న ఎవరు?
10క్లాసుకి మళ్ళీ కొట్టావా అమ్మడు?
11పెళ్ళికాని ప్రసాదుల దోషం ఇదా?
13మంచిపని చేసిన వాళ్ళకి హిందీ పుస్తకం ఇవ్వాలా?
17అట్నుంచి నరుక్కురమ్మన్నారు పంటని
19నిమిష నిమిషానికీ గిర్రున తిరిగే ముల్లు ఇలానే ధ్వనిస్తుంది
20తారక హార పంక్తులతో చారు తరములైనవి
22ముసళ్ళ పండగున్నది వెనకనుంచా?
23మిడతంభొట్లు అదృష్టదేవత ఎవరో తెలుసుకోడం సులభమే!
25పొలాలనన్నీ హలాల దున్నే కర్షక వీరుల ప్రతిజ్ఞ ఎవరి సౌఖ్యం కోసం?
27ఆహా ! ఈ కల్పనలకీ, ఆలోచనలకీ మొదలేదీ?
28తల తెగిన దేహం రమ్మంటోంది చూడు
29బాపు, కొండపల్లి, కొప్పాక
30మాటకు మారాడకు పుత్రా!
31వాత పాతాల ముందుండేది
32దేవ సేనానికి దేవ సేన కాక వేరెవ్వరున్నారు చెప్మా?
33ఒకటైతే మంగళం, రెండైతే విప్లవం
34ఆద్యంతాలు ఏకమయ్యేలా అడుక్కో !
35విడిచిపెట్టాల్సింది ఎప్పుడూ ఎక్కువే
36తెల్లచీరకి నల్లగా ఉండేది యండమూరికి తెలుసు
38పుండ్రేక్షు__కుశ పుష్పబాణ హస్తే
39ఈ కాలపు సూర్యారావిచ్చే స్ట్రోకు
40ఆలోచనా పత్రంతో గొలుసుచేయిస్తే అనాలోచితమైన ఖైదు తప్పదు
41భక్త కవిరాజు చింతించింది కేవలం దీనికోసమా!
1జపాను బండిని ముందుండి నడిపేవాడు పోయెట్టా?
2హిడింబి బంగార్రాజుని కోరుకున్న కౌగిలింత
3మైనింగు చేస్తే బయటపడే సత్యం
4చివర కాస్త పొట్టైనా, బుర్రని కప్పిందికదా అది చాలు
5ఎప్పుడొస్తుందో అని లైలా ఎదురుచూసిన మాసం
6కొడవటిగంటి కుటుంబరావు మధ్యలో ఒకడు చేరితే పుట్టేవాడు
8సంగీతం శాస్త్రిగారు దాసు మేస్టారికి చెప్పిన పిలుపు గురించి నీకేమైనా అర్థమయ్యిందా తల్లీ?
9దీన్ని తిరగేస్తే వచ్చేది అనిర్వచనీయం కదా, మరి ఎందుకు తిరగేసావ్?
10గుమ్మడికాయ మేకమీద ఎలా పడింది?
12మొదట్లోనే కాదనడం అతని స్వభావం మరి
14వేసవికాలపు అమృతగుటికలు. తిన్నవారు పాం అరులు కాలేరు
15పూరి గుడిసె సాలా బావుంటుంది
16ఈ ఉపాయం చాలా తేడాగా ఉందే!
17గాయపడిన శరీరాలతో చెల్లాచెదరై పడున్నారు
18మాటలు దాటేందుకా మారాజులు కట్టేరు
21ఆద్యంతం రసవంతమే అయినా యీ గోలని భరించడం కష్టమే
23కర్ణసారథి పెట్టే ఎగ్జాం చాలా కష్టం బాబూ!
24మామిడి చెట్టు తిరగబడ్డా మాకెంతో అందంగానే కనిపిస్తుంది
25అరుంధతే
26చుక్కేమో తెలుగులో రమ్మంది, చంద్రుడేమో ఇంగ్లీషులో రమ్మన్నాడు. ఇద్దరూ కలిస్తే?
27అంతరిక్షానికి విష్ణుదుర్గమే కేంద్రం కదా
29అబద్ధపు కబుర్లు చెప్పావంటే మచ్చలొస్తాయి జాగ్రత్త
31కోడి కాని కోడికున్న గుడిని హిందీవాళ్ళు పీకేసారు
32కారు కాని కారే ఏనుగు కాని ఏనుగు కూడాను
3540 అడ్డంలోని భక్తుడు భగవంతుణ్ణి ఎలా తిట్టాడో తెలుసా? పైగా ఆయాసపడొద్దని సముదాయింపొకటీ!
36లేని లేని అనంతా, నువ్వొక భ్రాంతివేనా?
37పదునైన వేడి తగిలింది
386 అడ్డానికి వ్యతిరేకం