పాత గడులు:ఫిబ్రవరి '08, మార్చి '08, ఏప్రిల్ '08, మే '08, జూన్ '08, జూలై '08, ఆగస్టు '08, సెప్టెంబరు '08, అక్టోబరు '08, నవంబరు '08, డిసెంబరు '08
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

XX
XXXX
XXX
XXX
XXX
XXXX
XXXX
XX
XXXXX
XXX
XXఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
1వంద ఈపర్వతంమీద నుండి ఈయన లంఘించాడు - రాంబంటుకదా, హిందీ అంకెలొచ్చు మరి. (12)
11దీనర్ధం వాక్ అని కాదు- ప్రవర్తన అని (3)
12ర గుణింతం వల్లేయండి - అన్నీ అక్కర్లే- ఓ మూడు చాలు- రారమ్మంటే వచ్చేస్తాయి (4)
13తిండికి ద్వంద్వం - అమ్మో ఇంత వెనకముందులాడాలా (3)
14చాలా. సంకీర్తనాచార్యుడా! హరినామం ఇంత ఆనందకరమా! (2)
16మోహనంగా ఎక్కితేనే కరక్టుగా పోగలమా? (5)
18హృదయంలో ఉండాల్సిన చిల్లులేదే? దడ ఎలా వస్తోంది?. ఎందుకైనా మంచిది, వెనక్కి తిప్పి పడుకోపెట్టండి. (4)
21వేరే గతెవ్వరని 23 లోని శాస్త్రిగారు ఆనందంగా భైరవి అమ్మనడగడానికి చివరాఖరికి ఓమెట్టు నిలువుగా కూడా దిగాడు. (5)
2423ల్ని ధరిస్తాడు సరే. చివరలో బట్టలు సరిగావేసుకోలేదేంటో! (5)
25ఈనాస్తికముని ధర్మవరపు సుబ్రహ్యణ్యం కొడుకుగా తనపేరు పొడి అక్షరాలతో ఇలాగే రాసుకునేవాడేమో కదా! (2)
2623 నిలువుని ఓచూపు చూడండి. గడన్నాకా కాస్త రైమింగుండాలి. గుడ్లక్. (2)
27పెద్ద దూరంలో లేదు. కానీ దారి అస్తవ్యస్తం. (3)
28పేరులో ఈశ్వరుడున్నాడు కానీ ఆగర్భశ్రీమంతుడు. అందుకే దాక్కున్నాడు. (6)
30తెలుగులో బ్లాగే వాళ్ళకి ఉచితంగా దొరికిన పెన్నిధి. దీనికోసం ఎన్నివరహాలైనా ఇవ్వచ్చు. (3)
32దాసీపుత్రుడు కాబట్టి వెనుతిరిగాల్సివచ్చింది. లేకపోతే ఈయనలా నీతికి నిలిచినవాడు మనభారతంలో ఎవరున్నారు (4)
35అన్నమయ్య మళ్ళీ ఈరోజుల్లో పుడితే .... బతుకు నాటకం ....అన్న పాటని రీమిక్స్ చేసి ఇలా పాడేవాడేమో (5)
38మెల్లగా నడిస్తే ఇలానే అంటారు. కానీ తిన్నగా నడవాలనేం లేదుగా. (5)
40కొళాయి దొంగ కాదు. పాపం దొరే. రొంబ మంచోడు. (4)
41మంచి లుక్సున్న ఈపాప వాడే సబ్బేంటో? (2)
42కన్నీరే. కింద పడి చెదిరిపోయినట్లున్నాయి. (3)
44గొంతులోంచి పందికూతా? గోంగూర ఏం కాదూ? ఏదైనా విక్స్ బిళ్ళ పోగొడ్తుందిలెండి. (4)
47కోరికలే బాబూ! ఈ ఏంకర్లు వత్తులు పలక్క పోతే నాతప్పా. ఏంటీ.. ఈమధ్య అక్షరాలు కూడా గజిబిజి చేస్తున్నారా (3)
49రిన్ ఏడ్ లో అన్నిటికీ ప్రూఫ్లడిగే ఆయన పంజాబీ ఏడ్ లో ఇలాగే అంటాడు. వాళ్ళు సపోర్ట్ ని స్పోర్ట్ అనడం వినలేదా. (2)
50ఆవీనగానే వచ్చేవాటిని దూడకివ్వకుండా జున్ను చేసుకుని తినేయడమే? తప్పుఁగాదూ. (4)
51తెలుగుమాష్టర్లు మన చిన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా డిక్టేషన్ లో వ్రాయించిన పదం. అంత సీనేమీలేదా.. ఇంతాచేస్తే విష్ణుమూర్తికింకో పేరేనా. (5)
1మొదటి అక్షరం సరిగా రాసుంటే వశిష్ఠ, పరాశర, నారదుల సరసన ఉండాల్సిన వాడే పాపం. (3)
2వెనకా ముందు అయిపోయాడుకానీ, వీడు మహా శూరుడే. అందుకేనేమో ఎల్లారీశ్వరి ….. సోగ్గాడివంటా అని వణుకుతూ పాడింది (6)
3అట్లే (అవుగాక) అనే దేవతలు కిందనుండే దీవించగలరు. (2)
4- - ని తెలుసుకుంటిని, Miss.త్రిపుర ని తెలుసుకుంటిని అని తెగ సంబరపడిపోయాడా త్యాగయ్య - ఇంతకీ ఒడ్డుకు చేరాడో లేదో (2)
5ఈ అంబ సరసమాంబ కాదు. ఆమాటకొస్తే ఎనీ రసం నల్. అందుకే చిక్కి సగమైంది (3)
6చిట్ ఫండ్ మురారి డబ్బులు తీసుకొని పారిపోతే అయ్యేది ఇదే. (3)
7ఎంత స్వరగాంధర్వుడైతే మాత్రం గా,మ,ధ అని సాగదీసి బిరుదిచ్చుకోవాలా. దాని కన్నా *శ* ని *స* అని సరిగ్గా పలకడం నేర్వచ్చుగా. (6)
8విష్ణుని పొగిడేవైతే మాత్రం తలక్రిందులై, అస్తవ్యస్తమై పోవాలా? ఇవేం ప్రామాణికాలసలు. (4)
9మీకు పొగడ్తంటే ఇష్టం ఉండదుటగా. అందుకే తెలియకుండా మధ్యలో సున్నా పెట్టేం (2)
10మిలిటరీ వాళ్ళ జుట్టుకత్తిరించుకునే పద్ధతిదీ పేరే (2)
15ఎవడైనా దీనెడు అన్నం తినగలడా? భీముడేమో! (3)
17సేవకుడేంకాదు. పరిశీలించగల చారుడు. (5)
19అలా బాదేస్తే, వెనకనుండి నత్తివాడినోట్లో కూడా బదనామైపోతాం. (4)
20ముత్తుస్వామి గురూజీ. మీ అంకితముద్ర మొహంలో వంకరేంటి సార్ (6)
22ఇంగ్లీషు కిరణం. బహువచనం వేరేభాష. (2)
23శ్యామశాస్త్రిగారు 21 అడ్డంలోంచే ఈదిశ కనిపెట్టేశారు (2)
24పెద్దనగలవాళ్ళని దీంతో పోలుస్తారు. అలా అని ఈఏనుగు దిక్కులేనిదేంకాదు. (3)
296 నిలువులోని చిట్ ఫండ్ ఓనర్ ని తలక్రిందులుగా సాగదీస్తే ఇలాగే తెలుగువాడై పోతాడు.. డుమువులు ప్రథమా విభక్తి. (5)
31భయపడొద్దు అని చెప్పడానికి ఇంత కిందా మీదా అయిపోవాలా - హిందీ రాకపోతే కదా (3)
33విష్ణుమూర్తే. ముందే విష్టా ఉన్నవాడు. తర్వాతే చెవి ఉన్నవాడు. (6)
34జూ. వేణుమాధవ్ హోటల్ సర్వరైతే మినప పప్పూ, బియ్యంతో చేసిన కుడుముని ఇలాగే అంటాడు (2)
36విండోస్ కి ఉచితప్రత్యామ్నాయంకదా అని ఎక్కువగా వాడితే అజీర్తి చేస్తుంది. ఈ హోమియో మందేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అబద్దం కాదు. (4)
37క్వార్టర్ కాదు. హాఫ్ కూడా కాదా, ఉహుఁ . అలా ఎలా సరిపెట్టుకుంటాం. (2)
38పెద్దన గారి కాలికి తొడిగారట. శూరత్వం లేకపోయినా కూడానా? (4)
39గాంధీగారి పెళ్ళమైతే మాత్రం రవంత అచ్చుతప్పు రాయకూడదా (4)
41మిల్కెందుకూ .. శీర్షాసనానికా (3)
43పాండవమధ్యముడైనా సరే 64 గళ్ళ గుర్రమెక్కితే ఇలాగే గెంతాలి మరి- కిందకీ, పక్కకి...... కిందకీ, పక్కకి,,... చల్ చల్... (3)
45నిద్రలో చాలామందికి వచ్చేదే - నేనేమన్నానని అదో గా చూస్తున్నారు (2)
46దురదా... నిక్కరు తిరగేసి వేసుకుంటే రాదామరి. (2)
48తక్కువైనా సరే ఉప్పు కావాలనడగొద్దు. రాత్రి కదా. ఇంకోలా అడుగు. (2)