పాత గడులు:మార్చి '07, ఏప్రిల్ '07, మే'07, జూన్ '07,జూలై '07, ఆగస్టు '07,సెప్టెంబరు'07, అక్టోబరు '07, నవంబరు '07, డిసెంబరు '07
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

XX
XXXX
XXXX
XX
XX
XXXX
XXX
XXXX
X
XXXXX
XXX
XXX


ఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
1అడ్డం 9 తో చేరితే నిరంకుశమే (1)
2వేరే బొందిలో దూరి వేప ప్రకారము యశస్సు పొందండి (4+4)
8ఇవి లేకపోతే 40 నిలువు నిలవదు (3)
9ఏనుగును తోలేవాడు నీ యంతవాడు కాడు (2)
10చెట్టు-పుట్ట లో ఉండే దీన్ని పట్టటమంటే జంట బతుకును పట్టాలెక్కించడమే (2)
11నానాటికీ పెరిగే కసి తీరేట్టు విరుచుకుపడితే అటూ ఇటూ దిగదుడుపు తప్పదు (4)
12చేవ్రాలు (3)
13భారీ అనుకుని తిరగబడ్డాక తెలిసింది దీర్ఘాలు తీసేంత సీనులేదని (2)
14కటువైన అక్షరాలు (5)
17ఈ నవ్యకళాంజనేయులిదంతా హోరెత్తించే ఫ్రీవర్సు (3)
19చెల్లాచెదరైన మనసును తొరగేస్తే సమానమే (3)
21ఎగతాళి ఎక్కువై తికమకపడింది. (4)
22నాకు హరిణి మీద మొదటున్నది బూటకపు ప్రేమ (3)
23ఉత్కృష్టంగా త్యాగం చెయ్యడమా? (5)
24ఈ గోలలో ఎవరేమన్నదీ గభాలున అర్థం కాలేదు. (3)
25యవ ఆకా? అని తీసిపారేయకండి. రుచిలో దీనికి సాటిలేదు (4)
27ఒక విడత చెంప వాయగొట్టి చూడండి (2)
28ఇవి తిరుగుతూ లోపలికి వెళుతూ ఉంటేనే రమకు మేలు. (5)
31కానీ, కానీ కలిపి సగం యుద్ధమైనా కానీ(3)
32కృష్ణక్క రాసిన అ ఆ లు (4+5)
36తిరగబడినా, ఒడుపుగా ఆ చివరా ఈ చివరా చూడండి. (2)
37వాడుకభాషకిదే మసాలాకారం (2)
38 పిట్టలదొరగారేంటి జాంపడుని రివర్సులో కొరుకుతున్నారు? (2)
40చింతలేకపోతే ఇదీ ఉండదు (2)
41వెనకా ముందాడడం కాదు, ముందూ వెనకా ఆడడం ఇది (5)
43నలదమయంతుల శృంష మురనై గాధ వినిపించనా? (7)
2పండని గడ్డి (3)
3రసిక దృష్టి కలిగినవి కాబోలు, చెల్లాచెదురయ్యాయి (4)
4అక్షరాన్ని అక్షరంతో కలపడమే కాదు, సాధువుతోనూ కలుస్తుంది (2)
5అంతటి వెర్రి.., చెదిరిపోదూ మరి!! (7)
6వంద కంఠాల వాడు మహారాజు కాకున్నా మకుటముంది (3)
7శివతాండవమాడిన పట్టణాచారాలు యనార్యు లేక పూర్తి కావు (4+7)
8ఈ మీమాంసకారుడి పేరును సరిచేయడమెలా అనేదో మీమాంస (6)
11పరిన తీగ పెనదిరిగితే ఉపశాంతి కలుగుతుందా? (3+2)
12సున్నా లేకున్నా నిరంతరాయమే (3)
15ఆ అక్షరంతో కలిసి తిరిగి, పాటించు (3)
16టక్ చేసినవాడు టక్కరి అయితే టక్ చేసి?(2)
17 ఏవమ్మా, నీ దగ్గర బొట్టు పెట్టుకొనే సరుకుందా(3)
18వత్తు చెరిపేసాం, వరస చెడిపేసాం, ఇహ దీన్ని మీరలేమా!? (2)
20నువ్వెంత తిప్పుకు తిరిగినా కమలాసనువని మాకు తెలుసులే! (5)
25దాక్కోడానికి గొల్లభామనుంచీ కృష్ణశాస్త్రి నేర్చిన చక్కటి చిట్కా(3+3)
26తిరగేసి ఇస్త్రీ చేస్తే విప్ప బుద్ధౌతుంది (3)
27ఇది రాకుండా ఉంటే జర బాగుంటదని మానవులనుకుంటారు (3)
29చెదిరిన చీకటి (3)
30ఎవరు, ఆ కిందనుంచి వచ్చే ఆవిడా? (2)
32మీరేమనుకుంటున్నారో అదే ఇది. తెలియకపోతే తాలబాసు గారిని అడగండి. (4)
33అడ్డొచ్చినోళ్ళని తొంగోబెట్టేందుకు ఆ కాంట్రాక్టరుకు ఇది ఫేవరిట్ చోటు. (2)
34మనిషి దెలివి (4)
35లుతప్పు (4)
39కొమ్ములు తిరిగినవాడు కిందనుండి పొడుస్తున్నాడు (2)
40కూనలమ్మ కొన్నది అంతరిక్షపు నౌకకన్నూ ఖరీదైనదే..(2)
42అతి కూడదని అంటోందీమె (2)