పాత గడులు:మార్చి '07, ఏప్రిల్ '07, మే'07, జూన్ '07,జూలై '07, ఆగస్టు '07,సెప్టెంబరు'07, అక్టోబరు '07, నవంబరు '07, డిసెంబరు '07
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

X
XXXXX
XXX
XXXXXX
XXX
XXXX
XXXX
XXXXX
XXX
XXXX
XXXXX
XX


ఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
2జీర్ణమంత్రం మూకదొరా దండాలయ్యా (3+4+3)
8ఇద్దరు మిత్రులలో మామగారితో రేలంగి వేడికోలు సరసం (3)
9ఒక్కరిటు జరిగినా చాలు అందరికీ చాలేంత చోటు (2)
10భాషకి అక్షరమెంతో, పాటకి ఇదీ అంతే (2)
11శుద్దసావేరి తల్లి బంగారు (4)
13ఎటుచూసినా ఒకటేనట. నమ్మింపజూసేది వాస్తవం కాదట (3)
17అంత చింతలేల విదుషీమణీ అంతా నాటకమేనని మాకెరికేలే (4)
19చిర్నవ్వుల కోదండపాణి ముఖారవింద దర్శనం కోసం ఆభేరికెంత ఆరాటమో (4)
22ప్రగల్భాలు పలికేవాళ్ళూ, ప్రభుత్వమూ కూడా చేసేదిదేనా? (2)
24విశ్వనాధవారితో ఇదే చిక్కు – కథలో ఇద్దరు వీరులు, పేరు మాత్రం… (4)
25మొదల్లేని వేపాకు (2)
26ఊరికే పంతాలకిపోయుండకపోతే స్వారోచిషమనువుకి తాతయ్యుండవలిసినవాడే కదా? మీరేమంటారు? (4)
30అచ్చతెనుగులో మలయమారుతం (4)
31మనసులోగుట్టుతెలుసుకోడానికి త్యాగయ్య రిషభాన్నెందుకు పరిత్యజించడం? (3)
33ఈనగాచి నక్కలపాలు చేస్తే ఈ జంబుకాలెలా కనిపిస్తాయి? (5)
36వాగ్ధాటి కోసం వస పోస్తే బూకరించి ఊరుకుంది (3)
37ఎన్ని రాగాలు నేర్చినా, ఈ రాగం ఒంటపట్టకపోతే జ్ఞానోదయం కాదని త్యాగరాజ ఉవాచ, ఒకటి నిలువు సాక్షిగా(5)
38బతిమాలడానికి ప్రియుడికైతే గడ్డం పట్టుకోవాలి, మరి ప్రియురాలికైతే?(3)
40ఈ సోదరుల కోసమే జగన్నాధ రధచక్రాలని భూమార్గం పట్టించడం (2)
42బుచ్చీ, ఆఖరుకేంబాపుకొన్నావయ్యా బాబూ?(4+4)
1పురాణాల్లో ఈమె బ్రహ్మ మానసపుత్రిక కావొచ్చుగాని, సంగీతంలో మట్టుకు బృహస్పతి కుమార్తె (4)
2కీలు తెలిస్తేగాని ఇది పెట్టడం సాధ్యంకాదు మరి (2)
3ఇలాంటి దురలవాటును మధ్యలో ఆపేసినా మంచిదే (2)
4ఈ శూలపాణి వృత్తి రీత్యా వైద్యడైనప్పటికీ, ఆంధ్రదేశంలో పేరెన్నికగన్న సంగీత శాస్త్ర కళానిధి (5)
5ఆకసాన విహరించేది తోకముడిచింది (3)
6ఇదికూడా మన సంగీతంలో ఒక సంప్రదాయమే (3)
7దీని మోత వినబడితే ప్రసాదానికి పిలుపొచ్చినట్టే. (3)
12చూడగా ఇది కాంతల కంటికింపు గొలిపేది (3)
14ప్రేమలో పడ్డానికి ఈ రెండూ ఉంటే చాలు: గుప్పెడంత హృదయమూ, పిడికలంత ... (3)
15పాటలో లయ చెదిరి, ఇది కూడా తిరగబడ్డట్టుంది (2)
16ముప్పైఆరు నిలువు విషాదరాగమా, అంచాత సయించదుటే, చూడగా బోతే అచ్చంగా విరుద్దం (4,3)
17గోపన్న పుణ్యమా అని, సీతమ్మవారికి మిగిలిన ఆభరణమిదొక్కటే (3)
18రతనాల వీణదండె, తిలక్ రాసిన ఓ కథపేరు (5)
20గర్వం ఎక్కువై నీల్గితే ఇలాగే తలక్రిందులౌతారు (2)
21కాడిబరువు మోసేది: కొలిస్తే మూర, తలిస్తే? (2)
22కోవాపాలు లో ఇమిడింది తియ్యదనంకాదు (3)
23జనులు నాలుక్కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలంటే, రైతన్న మరో రెండుకాలాలు ఎక్కువే శ్రమపడాలి... (4)
27ఎండాకాలంలో ఇది తింటే ఒ.కె, కాని తగిల్తేనే కష్టం (2)
28హల్లో, బార్బరా స్ట్రైసాండ్ పెళ్లిల్ల పేరయ్యగా నటించిన హాలివుడ్ సంగీతరూపకం పేరేమిటండీ? (2)
29ఇవి కలవకపోతే ప్రేమ పుట్టదు, ఇవి జరగకపోతే పెళ్ళి కుదరదు (3)
31ఎంత సింహమైనా అనవసరంగా దీనికి పాల్పడదు కదా? (2)
32ఇదేం చిత్రం – ఒక్కడైతే పిల్లలని ఎత్తుకు పోతాడట, మరి ఇద్దరుంటే మాత్రం పిల్లలాడుకొనే ఆట (4)
33నూనే తీసే యంత్రంలో పత్రం పడ్డది.. (4)
34మగడు ఆభరణమొకటివ్వగ, ముదిత మెల్లగ నవ్వగ (2)
35ఇది కూడా శంకరాభరణమే (2)
36పెళ్ళికొడుకుల బృందం పాడేదీ విషాద రాగంట (3)
37ఈ అమృతాన్ని పెదవులతో తేలిగ్గా గ్రోలండి (3)
39చెప్పుకొన్న కథలన్ని చేరుకొనే చోటు (2)
41ఆఖరిగడికాధారం మొదటిదే (2)