పాత గడులు:మార్చి '07, ఏప్రిల్ '07, మే'07, జూన్ '07,జూలై '07, ఆగస్టు '07,సెప్టెంబరు'07, అక్టోబరు '07, నవంబరు '07, డిసెంబరు '07
Tab ను నొక్కడం ద్వారా పక్కగడికి వెళ్ళవచ్చు. బాణాల కీల ద్వారా కూడా గళ్ళ మధ్య ప్రయాణించవచ్చు. మీ మౌసును అంకె ఉన్న గడిలోకి తీసుకు వెళ్ళగానే సదరు గడికి సంబంధించిన ఆధారం ప్రత్యక్షమయ్యే ఏర్పాటు కూడా ఉంది.
  

XX
XXXXX
XXX
XXXXXX
XXXX
XX
XXX
XXXXXXX
XXXX
XXX
XXXXX
XX


ఆధారాలు (గడి)
అడ్డం నిలువు
1చాలామంది దేవుడయ్యలూ, దేవుడమ్మలూ చేసేదిదే (3)
2భూగోళం అంతా చిందరవందర (5)
5కలకాలం కలిసుండాలంటే గట్టిగా వెయ్యాల్సిందిదే (2)
7తోక తెగిన గార్దభం ఉత్తరాదిలో ప్రయాణ సాధనం (2)
8చపోదురూ, మీరు పన్నిన ఉచ్చు మరీ తియ్యగా ఉంది (3)
9మూడు పేజీలతో వెయ్యండి బీగం (5)
12తూర్పు కానప్పుడు పడమరా కాదా – ఇదేదో కొత్తగా ఉందే (3)
13ఎన్ని గడిచి గట్టెక్కితే కిట్టయ్య అంతవాడయ్యేడు (3)
15అయ్యోరూ – కట్టిన వడ్డీ సరిపోద్దా (2+2)
16గొడ్ల గుంపు ఇంటిదారి పట్టింది (2)
18దాంపత్యంలో దాక్కొన్న మొగుడు (2)
19దుష్ట మన్మధుడో, కొడుకో (4)
22సుబ్బారావా, దండులో చేరేడుకదా – యుద్ధశిబిరంలో వెతకండి (4)
24పాపకేమయ్యింది – అలా గుక్క పెట్టి ఏడుస్తోంది (2)
25లెక్క తేలటం లేదా – ఇంటి ముందు మేక, ఇంటి చివర చాప – ఇప్పుడు చెప్పండి (5)
27ఆవకాయకిది తగలకూడదు (2)
28ఒత్తిస్తే దూరమా? ఇవ్వకపోతే మాత్రం మందు (2)
30పరిగెత్తడానికి రోజూ లీటరు పాలు తాగుతాడు (2)
31వెనకనుంచి ముట్టినా మంటకలుస్తుంది (2)
33రాకుమారీ కోరుకో ఒకటి (2)
35క్షవృ (2)
37అన్నిచోట్లా క్షీణించినా మనదేశంలో ఇంకా ఉంది ఈ జబ్బు (2)
39ఇంకో వేషం (2+2)
40మన కడుపులు కొట్టే నింపుతారు దీన్ని (3)
42చివర.. చివర్నించి (2)
43అశ్వథ్థవృక్షం (4)
44అలాటి రుద్దుడు వద్దే అనంటే ఉషకెందుకో అంత కోపం (5)
1మూడు సార్లు పాడితే సరి - వేదమంత్రమవుతుంది (3)
2గొంతు నింపుకుంటే చాలదు శ్రీవారూ – వేసవికాలం, మళ్ళా నీళ్ళు ఎప్పుడొస్తాయో, ఇంటిమీద నీటితొట్టెని కూడా నింపండి (3)
3ఎందుకైనా మంచిది, ఇంటి చుట్టూ ఇది కట్టండి (2)
4ఇవి చంద్రమండలం నుంచి వస్తాయిట – అమ్మ చెప్పింది (4)
5ముద్దుగుమ్మకి ముచ్చటే – కాని ముద్దుకి ప్రతిబంధం (3)
6రోజుకోచోట మకాం పెట్టే వాడికిది పోర్టబుల్ హోమ్, ఇరుకైపోయింది పాపం (2)
10ఈ కలావతిది పూల వ్యాపారం (2+3)
11మరాకు తానైతే మంచిముత్యం మరొకరు, అనుబంధం ఉన్నా రాగద్వేషాలు లేవు (4+2+4)
12ఇదో పెద్ద ఆటంకమా? చూడండి చివర్లో తేలిపోయింది. (2)
13బంగరుకొండ – ఎంత ఎత్తో! పెకెక్కడం కుదరదు గాని కిందనుంచే చూడండి (4)
14ఒకప్పుడు ఏ కృష్ణవేణిదో – ఇప్పుడు గొప్పావిడ కొప్పులో వరాల మూట (3)
15 చడి చప్పుడూ లేకుండా గడిని అక్రమించండిలా (2+2+2)
16డబ్బుతో బాటు ఇది కూడా తస్కరించబడిందా? (2)
17రావణుడిచేతిలో ఓడిపోయి వాడికి శాపం పెట్టిన రాముడి పూర్వీకుడు మొదట్లో తగ్గాడు (బహుశా అందుకే ఓడాడేమో!) (3)
20నరుడా – చెడు అలవాట్లు వీడవా (3)
21వెనకవైపు నుంచి అది మీ నీడే (2)
23పెళ్ళికి ముందు వాలుచూపులే, పెళ్ళైన తర్వాత?? (2)
26మీదదే (23 నిలువే), మరోభాషలో (2)
29బ్రహ్మ కొడుకు విష్ణుమూర్తికి మావగారెలా అవుతాడండీ – జంబలకడిబంబ కాకపోతే (5)
32మంత్రం ఎవరు చదివినా ఓసారిలా అనుకొంటే మీరన్నట్టే (2)
33ఇంతలు కన్నులుండ అని వగలు పోయిన వయ్యారి చివరకు మోసపోయింది పాపం (4)
34 పరపరా కొయ్యండి దీనితో (2)
36పాములకి పెద్దమ్మ మరి – గౌరవంగా పాదాలనుంచీ పైకి చూడండి (3)
38ఏంటి తమ్ముడూ - అలా పెట్టేవు మెహం? ఏమయ్యిందో చెప్పు (2)
41రెంటిని కలపండి (2)
42గురజాడ వారి మొదటి కథానికలో మెదటి ముక్క (2)