శారద దరహాసం – 4

కామేశ్వర రావు: తొలకరి జల్లుల తర్వాత, అలాంటిదే తొలకరి చూపులు.
పుష్యం: పల్లెటూరులో పపెరిగినందుకు ఇలాంటి అనుభవాలు కొన్ని రుచి చూడగలిగాను ..
కామేశ్వర రావు: శ్రీరాం గారూ, మీరు మొదటి పెళ్ళిచూపులు వర్ణించండి.
శ్రీరామ్: సరేనండి
 

 

కొత్తది చీరకట్టు తన గుట్టును దాచునొ దాచదోయనున్
తత్తరపాటునందు నొకదానికివేరొక మాటచెప్పుచున్
బిత్తర చూపులంతెలియు బేలతనంబును దాచలేనియా
పుత్తడిబొమ్మచూడ మదిపొంగెడు భావము చెప్పశక్యమే!


రానారె: హేట్సాఫ్ శ్రీరామ్ గారు.

విశ్వామిత్ర: భలే –
dotC: ఇంత సింపుల్గా వ్రాసారా! అదరహో!
కామేశ్వర రావు: ఇది మీ స్వానుభవమా? :-)
విశ్వామిత్ర: మది పొంగిన భావం చెప్పకనే చెప్పారు
సనత్ కుమార్: అద్భుతం…
ఫణి: చక్కగా మంచి ఫ్లోలో రాశారండీ. బాగుంది.
రానారె: చెప్ప శక్యమె అంటూనే చెప్పేశారు ఈ పద్యంలో.
నరసింహ: పుత్తడి బొమ్మ – బాగుందండీ.
శ్రీరామ్: అందరికీ నెనరులు…
రాకేశ్వరుఁడు: ఇంతకీ ఆ పుత్తడిబొమ్మ మిమ్మల్ని పెళ్ళాడడానికి ఒప్పుకుందా లేదా ?
రానారె: కామేశ్వరరావుగారి ప్రశ్నకు జవాబు రాలేదు? :)
నరసింహ: ఒప్పుకోక?
రానారె: కోక!?
శ్రీరామ్: స్వానుభవాలే కానక్కల్లేదు కదండీ
శ్రీరామ్: రవిగాననిచో…అన్నారు
రాకేశ్వరుఁడు: ఆవిడ ఏ కవిసమ్మేళనంలో ఎలాంటి పూరణలు పంపుతుందో !
ఫణి: :0
కామేశ్వర రావు: పోని అయ్యే అవకాశం ఉంటే, అవ్వాలని ఆశీర్వదిస్తాం! :-)
పుష్యం: ఈరోజుల్లో పెళ్ళిచూపులుకూడా జీంస్లో, చొక్కలో :-)
పుష్యం: చొక్కాల్లో ..
శ్రీరామ్: ఈ రోజుల్లో అసలు పెళ్ళిచూపులెక్కడా
భారారె:  సభాసదులందరికి నమస్కారం. ఇక నేను సెలవుతీసుకుంటున్నాను
కామేశ్వర రావు: నచకిగారి అనుభవం వేరేగా ఉంది పాపం! దీని గురించి కూడా నచకిగారు ఏకంగా ఖండకావ్యాన్ని వ్రాసేసారు. అదికూడా పొద్దులో చదువుకుందాం
dotC :)
శ్రీరామ్: :)
విశ్వామిత్ర: రాకేశ్వరు గారి అనుభవం?
dotC: adi swaanubhavamE nijaaniki
dotC: కాకపోతే కొంత డ్రామా అద్దాను.
సనత్ కుమార్: స్నిగ్ధము మీ కామెంటే దగ్ధము కావించె పద్య దాహము ! పుష్యం
కామేశ్వర రావు: రాకేశ్వరులది సీక్రెట్టంట
రానారె: స్వాముభవమే ఐతే అది అఖండకావ్యం అంటాన్నేను.
ఫణి: సమయం అలా ఐపోతోంది.
dotC: ఖండితంగా చెప్పటమే మంచిది ఒక్కోసారి!
కామేశ్వర రావు: సరే పెళ్ళిచూపులయ్యాయి కాబట్టి మళ్ళీ సమస్యలు
రానారె: అంతేకదా మరి!
రానారె: :)
dotC: Good one!
రానారె: అయ్యాయి కాబట్టి … కార్య కారణ సంబంధం :)
కామేశ్వర రావు: రాముని రాక్షసాంతకుని దాశరధిన్ వినుతించుటొప్పునే?
కామేశ్వర రావు: ఫణిగారూ, మీ పూరణ. ముందు మొదటి పాదం మాత్రమే చెప్పండి.
రాకేశ్వరుఁడు: నా వలనైతే ఒప్పలేదు. ఎవరు ఒప్పించారో మఱి దాశరధిన్
సనత్ కుమార్: వావ్…. మంచి సమస్య
ఫణి: అలాగేనండి
రాకేశ్వరుఁడు: కందమా
ఫణి: :)
రాకేశ్వరుఁడు: ఏం దానందమా
కామేశ్వర రావు: అదేగా మరి :-)

 

వినుతింపుము సుజనశ్లో
కుని రాముని రాక్షసాంతకుని దాశరథిన్
వినుతించుటొప్పునే యిత
రుని మతిమాలి జగతి భవరోగము తొలుగన్.


విశ్వామిత్ర: @raanaare పెళ్ళితరువాత ‘కార్య’కారణ సంబంధమె .. కొండకచో – రణసంబంధం  కూడా
పుష్యం: అలాగే ఉంది.. అందుకనే అద్యక్షులు మనకు బాగా దురద వచ్చదాకా ఊరించారు :-)
సనత్ కుమార్: వావ్…. అత్యద్భుతం….
కామేశ్వర రావు: @viSvamitra – :-)
dotC: ఇలా కూడా చెయ్యచ్చా!! రాకేశ్వరా, అందుకోండి… చూచివ్రాతలుంటేనా…
ఫణి: నెనర్లు.
సనత్ కుమార్: దానమ్మా….
సనత్ కుమార్: అపరిగ్రహమా…
రాకేశ్వరుఁడు: అవును చూచివ్రాతలుంటేనా, నేను దీన్ని స్రగ్ధరలో పూరించేవాణ్ణి.
కామేశ్వర రావు: కందంలో ఉత్పలమాల పాదాన్ని ఇరికించిన విధానం అమోఘం!
సనత్ కుమార్: ఏదో ఒకటి చేసేవాళ్ళం…
ఫణి: ధన్యవాదాలు అధ్యక్షుల వారూ!
విశ్వామిత్ర: భలే భలే
ఫణి: రవి ఉబలాట పడ్డాడు ఏంటా అని. ఉంటే బాగుండేది.
కామేశ్వర రావు: తర్వాతి సమస్యకి వెళదాం. “తారా నను బ్రోవ రమ్ము తాపము దీరన్”
సనత్ కుమార్: రవి ఒక్కడేనా… మేం లేమూ
కామేశ్వర రావు: రాకేశా మీ పూరణ

 

నే రాకేశుడనఖిలము
నేరిచి గురువుకడ, నెనరు నేర్వకఁ గడు అ-
న్యారక్తుడనై నందున
తారా ననుబ్రోవరమ్ము తాపము దీరన్


రానారె: @విశ్వామిత్ర –  నర్మ’గర్భం’గా వున్నాయి మీ మాటలు… :)
dotC: రాకేశ్వరా, ఇదీ స్వానుభవమా?!
కామేశ్వర రావు: ఇందకల ఎవరో రాకేశ్వరుని పెళ్ళిచూపుల సంగతి అడిగారు కదా, ఇదిగో ఇదీ సంగతి :-)
రాకేశ్వరుఁడు: నచకీ నా మోహం లా వుంది. మీరు చెప్పేది.
విశ్వామిత్ర: మీ పేరు నిలబెట్టారు
రానారె: రాకేశా … ఇది నిజంగా నా గురించే రాసినట్ట్టుంది.
విశ్వామిత్ర: @rAnArE :) :)
రాకేశ్వరుఁడు: కామేశం గారు, మీరు చెప్పేదీ నా మోహంలానే వుంది.
dotC: మీ మొహంలా ఉంటే కష్టమే! మూడో కంటికి తెలియరాదు!
కామేశ్వర రావు: ఇంతకీ ఎవరా తార? నయనతారకి పెళ్ళికుదురి పోయిందే!
ఫణి: బాగుంది బాగుంది.
dotC: ప్రభూ, దేవా!
రానారె: పెళ్లికుదిరినా పోయేదికాదులెండి నయనతార. :)
పుష్యం: ఇందాక మనము ముచ్చటించిన సినీతార కాదుకదా ?? :-)
కామేశ్వర రావు: పుష్యంగారూ దీనికి మీ పూరణ చెప్పండి
పుష్యం: చిత్తం
విశ్వామిత్ర: య్యో – రాకేశుడి కి కన్ను హాలీవుడ్ మీదండీ

 

ఆరవగానే పోవుట
ఘోరము కాదా?? గిరగిర కూలరు పంకా
జోరుగ తిరగగ విద్యు
త్తా! రా! ననుబ్రోవ రమ్ము తాపము తీరన్!! :-)


శ్రీరామ్: వహ్వా!
విశ్వామిత్ర: :) :)
కామేశ్వర రావు: “విద్యుత్తా! రా!” విరుపు భలే ఉంది!
శ్రీరామ్: శ్యాం గారు విరగ్గొటారు..
ఫణి: వవ్వా! :)
రానారె: పచ్చడి
సూర్యుడు: @pushyam, :)
dotC: వావ్! ఈ వేసవి చల్లగా ఉంది!
పుష్యం: మా నాన్నగారు apsebలో పని చేసేవారు :-)
రాకేశ్వరుఁడు: ఈయన ఎవతో విద్యుత్తారని రమ్మంటున్నారు.
రానారె: శ్యాం గారూ, శ్రీశ్రీ వుండుంటే మిమ్మల్ని ఇంటికి పిలిచి భోజనం పెట్టి పంపేవాడు. :)
కామేశ్వర రావు: :-)
రాకేశ్వరుఁడు: విద్యుత్తారలను తాకేటప్పుడు జాగ్రత్త వంహించండి శ్యాం గాు.
రాకేశ్వరుఁడు: గారు.
పుష్యం: ఆయన చేతి వంట్ కాకపోతే పరవాలేదు :-)
విశ్వామిత్ర: :)
ఫణి: :-)
కామేశ్వర రావు: సమయం చాలా గడచిపోయింది. ఇంకా పద్యాలు చాలానే ఉన్నాయ్. ఎంతసేపు కొనసాగిద్దాం?
dotC: పాపము, అయ్యో అనుకుని తాపము తీర్చేటి తార యెవరైతేనేం!
పుష్యం: మాకు పరవాలదు పొద్దుట 9 అయ్యింది ;-)
dotC: naaku 11:30 am
ఫణి: ఇంకో సాయంకాలం?
పుష్యం: అందరికీ నెనరులు 2
మురళి మోహన్: మరో 7 నిముషాలు!
కామేశ్వర రావు: ఇంకొక అరగంటలో ముగిద్దామా?
సనత్ కుమార్: కొనసాగిద్దాం
ఫణి: ok.
సనత్ కుమార్: okie.
శ్రీరామ్: ఇది బాగుంది
కామేశ్వర రావు: @viSvAmitra :) )
dotC: పూరిస్తారనుకుంటే కొత్త సమస్యలు తెస్తున్నారే!
ఫణి: :)
కామేశ్వర రావు: తర్వాతి సమస్య – కలికిశిక్ష యేల కరుణమాలి
శ్రీరామ్: విశ్వామిత్రులవారికి సమస్యలివ్వడం బాగా అలవాటు
కామేశ్వర రావు: ఫణిగారూ, మీ పూరణ
ఫణి: అలాగేనండీ

 

చెలియ యలుకదేల చెంతకు రావేల
వెలది నీదు జడను విసరుటేల
నెలత మోము దాచ నేరమేమది బాల
కలికి శిక్షయేల కరుణ మాలి.


కామేశ్వర రావు: చాలా అందమైన శిక్షే పడింది :-)
విశ్వామిత్ర: @Sriram :)
విశ్వామిత్ర: నెట్టువాడు ఇంకొద్ది నిముషములలో నన్ను బయటకు నెట్టుతాడుట. అందరికీ నెనరులు. పద్యాలు భలే బాగున్నాయి
ఫణి: నెనర్లు.
dotC: జడతో ఉరేసినట్టు… నిజమే!
పుష్యం: జడ గంటలు లేవనుకుంటా?? లేకపోతే గాట్టిగా తగిలేది :-)
రానారె: ఫణిగారు, పద్యం బాగుంది. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన పద్యమా?
కామేశ్వర రావు: :-)
రాకేశ్వరుఁడు: కలికి అంటే ఇక్కడి అర్ధం?
ఫణి: ఎన్టీయార్
ఫణి: రాకేశా: స్త్రీ
రానారె: మనసులో కెలికేది కలికి
కామేశ్వర రావు: కలికి అంటే ఎంటీయార్ కాదు, అమ్మాయి :-)
రాకేశ్వరుఁడు: కలికి చకోరాక్షి కడగన్నులు … సరి సరి లెస్స లెస్స
కామేశ్వర రావు: rAnAre – భేష్:-)
కామేశ్వర రావు: సభ్యులు అనుమతిస్తే, దీనికి నే చేసిన పూరణని మీ ముందుంచుతాను
రాకేశ్వరుఁడు: ఆలోచించుకోనీయండి…
రానారె: అంతకంటేనా!
ఫణి: ఎదురుచూస్తున్నాం
రాకేశ్వరుఁడు: ఎన్నికలు జరుపుతున్నాము.
శ్రీరామ్: మీకును ననుమతికావలెనా……..
కామేశ్వర రావు:

 

ప్రేమ నేరమౌనె? ఫిర్భీ జహాపనా
చేసినాము మేము చెరిసగమ్ము
నాకు లేదు కాని నా జానెజా అనార్
కలికి శిక్ష యేల కరుణ మాలి!


ఫణి: వాహ్వా!!
శ్రీరామ్: నారాయణ దాసు గారి ఇన్ స్పిరేషన్ తో రాసినట్టుంది
రానారె: అరరే!
రానారె: దాసుగారంటే హరికథా పితామహుడేనా?
పుష్యం: అదిరిందండి
ఫణి: “ఫిర్భీ జహాపనా! ” సందర్బానికి భాష అద్భుతంగా సరిపోయిన్దందడీ.
కామేశ్వర రావు: నెనరులు
సూర్యుడు: @kAmESvararAvu :-)
రాకేశ్వరుఁడు: ఉరుదూ ఆటవెలదన్నమట.
రానారె: ఫణిగారు – నా మాటను కొట్టేశారు.
శ్రీరామ్: ఔను, ఆయన ఇలాంటి కందమే ఒకటి రాసారు
రాకేశ్వరుఁడు: ఆచ్చతెనుగు ఆటవెలదిని ఉరుదూ వారికి అఱువిచ్చినట్టునారు.
రానారె: అందునా … అనార్-కలి ‘ఆటవెలది’ అనే కదా జహాపనుని అభిప్రాయం!
సనత్ కుమార్: బాగున్నది
రానారె: సూపరో సూపరు
dotC: వాహ్ వాహ్, అధ్యక్షా!వాహ్ వాహ్, అధ్యక్షా!
కామేశ్వర రావు: ఒక రెండు దత్తపదులు చెప్పుకొని ముగిద్దాం
కామేశ్వర రావు: కడప, పులివెందుల, రాజశేఖరుఁడు, జగన్ రాకేశా మీ పూరణ
రాకేశ్వరుఁడు: చిత్తం

 

శ్రీగిరి యందు నేకడ పరీక్షగఁ జూచిన నీ విలాసమే,
నాగుల రాజశేఖరుఁడు నక్కడె మోహితు డయ్యెఁ నీ వలన్
వాగులునా జగన్నగకు వాల్జడలయ్యెను! భక్తకష్టముల్
వేగము మ్రింగు పెద్ద పులి వెందులఁ జూచిన నీ విశిష్టతే!


రాకేశ్వరుఁడు: —
dotC: సూపరో!! ఈయన చూచివ్రాతలు వ్రాస్తారా!!
రానారె: శభాష్ రాకేశ్వరా
సనత్ కుమార్: అబ్బో బ్రహ్మాండం
కామేశ్వర రావు: ఈ పదాలలోంచి కూడా భక్తి పుడుతుందని ఇప్పుడే తెలిసింది :-)
ఫణి: బాగు బాగు.
ఫణి: స్ఫూర్తి లేకుండానే వ్రాశారు.
కామేశ్వర రావు: వాగులని వాల్జెడలతో పోల్చడం నాకు బాగా నచ్చింది
రాకేశ్వరుఁడు: రాజశేఖరుఁడంటే వేఱ్వేఱ్వురకు వేఱ్వేఱు భక్తులుంటాయిలెండి. అది ఆయని విలాసము.
సూర్యుడు: @rAkESvaruNDu :)
ఫణి: పులివెందుల విరుపు బాగుంది.
శ్రీరామ్: చాలా బాగుంది
రానారె: ఔనండి. ఈ పదాలతో ఇలాంటి పద్యం … రాకేశుడు మహా శక్తివంతుడు.
dotC: మీ దగ్గర బోల్డు అరసున్నాలున్నాయి కదా… మందమైన మా గోడలకీ కాస్త వేద్దురూ!
పుష్యం: @kaamaeswara కం// ఒహొహో అని చదువుతుంటె  – హహహా అని నవ్వు వచ్చె హైదరబాద్మే – రహనేవాలోంకీ బోల్ – శహబాస్ అది మంచి రచన చక్కని పద్యం :-)
కామేశ్వర రావు: తర్వాతి దత్తపది. నునునూ, నెనెనే, నినినీ, నననా – గోదాదేవి భక్తి
కామేశ్వర రావు: పుష్యంగారూ నెనరులు:-)
పుష్యం: ఇది ఆశువు కాదు లెండి.. ఇంతకు ముంది వ్రాసినది కొద్ది గా మార్చాను
కామేశ్వర రావు: శ్రీరాంగారూ దత్తపదికి మీ పూరణ వినిపించండి
శ్రీరామ్:
 

తానును నూత్నపత్ని వలె,దాల్చిన మాలికలిచ్చి కొల్చినన్
మానెనె నేలుకోవ హరి, మానిత భక్తికసాధ్యమున్నదే!
మానిని నీరజాక్షువరమాలగ గట్టిన భక్తిరజ్జువే
ఆ నన నారివోలె మదనాస్త్రములేసెను శేషశాయిపై!


ఫణి: ఆ నన నారి?
రానారె: నన ?
dotC: వామ్మో అనిపించింది సమస్య చూసాక! పూరణ చూసాక వాయమ్మో అనిపిస్తోంది!
శ్రీరామ్: ననమంటే పుష్పము
కామేశ్వర రావు: చాలా అందంగా ఉంది పూరణ
రానారె: ఆహా!
శ్రీరామ్: నెనరులు
సనత్ కుమార్: బ్రహ్మాండంగా ఉంది
రానారె: అద్భుతంగా వుంది పూరణ.
dotC: నారి వోలె అంటే వింటి నారియా?!
పుష్యం: ఇది ఎవరూ పూరిస్తారనుకోలేదు.. అదరగొట్ట్టారు :-)
శ్రీరామ్: అవునండి
ఫణి: మ్.. బాగుంది. పదాలని చక్కగా ఉపయోగించుకొన్నారు.
రానారె: మన్మథుని పుష్పబాణం
dotC: అధ్యక్షా, మీ పూరణ గలదా దీనికి?
శ్రీరామ్: ననవిలుకాడు అని మన్మ్ధధుడి పేరు
కామేశ్వర రావు: లేదండి, కావాలంటే రాసి పంపిస్తాను :)
రానారె: ఐతే కావాలి. :)
శ్రీరామ్: నాకు కూడా చూడాలని ఉంది కామేశ్వరరావు గారు
కామేశ్వర రావు: నన నారి – పూబోడి అనికూడా అనుకోవచ్చు!
రాకేశ్వరుఁడు: నననారి ప్రయోగం చాలా బాగుంది.
శ్రీరామ్: నెనరులు
కామేశ్వర రావు: సరే శుభప్రదంగా సినీతారల దత్తపదితో ముగిద్దాం :-)
సనత్ కుమార్: ;)
శ్రీరామ్: రవిగారు కూడా పూరించినట్టున్నారు ఈ దత్తపది
కామేశ్వర రావు: కాజల్, తమన్నా, సమంత, నమిత – తెలుగింటి ఆడపడుచు. నచకిగారూ మీ పూరణ
సనత్ కుమార్: వారు లేరు కదా
dotC: ముఝే భీ, ముఝే భీ!
రానారె: శుభప్రదంగా అంటున్నారు … విశ్వనాథ్ సిమినా తరహాలో మంచి పద్యం కావాలి. :)
సనత్ కుమార్: I mean రవిగారు
పుష్యం: ఇది బ్రహ్మచారి పద్యమా :-)
కామేశ్వర రావు: నచకిగారూ మీదే పూరణ
dotC: జయప్రదం, జయప్రదం…
రాకేశ్వరుఁడు: సినీతారల పేర్లు చూసి తబ్బిబ్బవుతున్నారేమో
రానారె: మరే!! పూరణం … ఈ మాటకు ఎన్ని అర్థాలున్నాయో కదా!
కామేశ్వర రావు: నచకీగారూ, సినీతారలనగానే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు?
రానారె: ఎక్కడున్నా వెంటనే వేదిక మీదకు రావలసిందిగా విజ్ఞప్తి.
సనత్ కుమార్: ఒక తారకి 16 వేల మంది భర్తలు అన్నారు … ఇక్కడ నలుగురు తారలున్నారు???
రాకేశ్వరుఁడు: కాజల్ తమన్నాదులు ఎదురు చూస్తున్నారు
రానారె: మొత్తం ఎంతమంది భర్తలో చెప్పుకోండి … అని ప్రశ్నిస్తున్నారా సనత్ గారూ?
పుష్యం: కాస్టూమ్ఛేంజి లో ఉన్నట్టున్నారు :-)
ఫణి: :)
రానారె: హ్హహ్హహ్హ
సనత్ కుమార్: లెక్క పెట్టడానికి నచకి వెళ్ళి ఉంటారని ….
రాకేశ్వరుఁడు: :D
రానారె: హహ్హహ్హ
కామేశ్వర రావు: :-)
dotC: unnaanu
dotC: !

 

మల్లికాజల్లులను బోలు మంచి నవ్వు
చేయి వేతమన్నా కందు చెంపలవియు
రతి విలాసమంత తనకు జతయె నిజము
కనగ నమిత సుగుణశీల తెనుగు బాల


dotC:
dotC: నాలుగు పేర్లు చెప్పగానే పిల్లలంతా సినిమాలకి వెళ్ళిపోయారా?!
రానారె: అలసిపోయారేమోననుకున్నాం …
రానారె: అమ్మో అమ్మో అమ్మో …
dotC: hmmm…
కామేశ్వర రావు: బాగుంది. చేయి వేస్తే, మీ చెంపలు తప్పక కందుతాయ్ మరి :-)
రానారె: “కనగ నమిత సుగుణశీల తెనుగు బాల” ఏమందుమేమందుము!!!
dotC: అలా వచ్చారా!
రాకేశ్వరుఁడు: పేర్లను చాలా సహజంగా ఇమడ్చారు.
రాకేశ్వరుఁడు: అద్భుతంగావుంది.
dotC: ఇంతకీ ఇంత సేపూ నేనేమైపోయాను?! రెండు సార్లు పూరణలు పేస్టితినే?
సనత్ కుమార్: అదిరింది
పుష్యం: తేట తేట తెలుగులా.. తెల్లవారి వెలుగులా :-)
రానారె: పద్యం సూపరుడూపర్ హిట్టు
dotC: నెనరులు, అధ్యక్షా, రాకేశ్వర, రానారె, శ్యామ్, సనత్కుమార్ గార్లూ!
ఫణి: బాగుందండీ. తెలుగుబాల అందము, సౌకుమార్యము, గుణము అన్నీ ఉన్నది. చక్కగా ఉంది.
శ్రీరామ్: అతిసుకుమారంగా ఉంది పద్యం
dotC: నెనర్లు, శ్రీరాం గారూ, ఫణి గారూ!
రానారె: అందుకే ఈ పద్యాన్ని ఆఖరి అస్త్రంగా దాచారు మదధ్యక్షులవారు
రాకేశ్వరుఁడు: పోనీలెండి మాస్ ప్రేక్షకులు హీరోయినీల కోసం వేచియుండలేక గోల చేస్తుంటే, వచ్చి బాగానే మెప్పించారు.
dotC: ఇంకా నయం, సవర్ణదీర్ఘసంధి వెయ్యలేదు!
సనత్ కుమార్: అదీ సినేమా స్టంటేనండీ ప్రమోషన్ టెక్నిక్కులు
కామేశ్వర రావు: అతిసుకు”మారం”గా ఉంది
సనత్ కుమార్: అందర్లో ఉత్కంఠ
dotC: ఆ మాత్రం నిక్కులు లేకుంటే ఎక్కవుగా సినీమాలు.
రానారె: చక్కగా చెప్పారు
సనత్ కుమార్: ఆపై కాస్త సస్పెన్సు…
రానారె: అంతలోనే వచ్చేసింది …
కామేశ్వర రావు: సరే, ఇంక చింతా మాష్టారుగారు చేసిన అద్భుతమైన శారదదరహాస వర్ణన మంగళాశాసనంగా సభని ముగిద్దాం
dotC: ఆ పైన బోల్డంత నాన్సెన్సు!
రానారె: రైఠో
సనత్ కుమార్: తర్వాత గ్రాండ్ ఓపెనింగు… కలెక్షన్లు ఫుల్లు …
రానారె: కానివ్వండి …
dotC: అస్తు!
శ్రీరామ్: కామేశ్వరరావు గారూ కానివ్వండి….
కామేశ్వర రావు:
 

శారద భక్త రక్షణ విశారద. మేదుర మాధురీ సుధా
ధార కవిత్వ రూపమున దర్పిల సత్సభ పొంగి పొర్లి తా
చేరె దిగంతముల్ కవుల శ్రీకర భావ సమృద్ధి వెల్లువై.
భారతి హాస చంద్రికలు ప్రస్పుటమై యిట కాన వచ్చెడున్.

 

తారకాపథమందు చేరిన దక్షులౌ సుకవీశ్వరుల్ సభన్ శోభఁ గూర్చ
పారవశ్యము చెంది ధారగ పద్యముల్ పఠియింపగానభో పథము మురిసె.
శారదా దరహాస చంద్రిక చక్కనై దిశ లంటెగా కవుల్ తేజస మన.
భారతాంబ పవిత్ర వర్తుల భవ్యపుత్రుల గాంచె తా పొంగి వెలయు చుండె,

జన్మ జన్మల పుణ్యమీ సభికులగుట.
పుణ్య కర్మల ఫలితమీ “ప్రొద్దు” నుంట.
శారదా కృప ఫలిత మీతీరు నిచట
పద్య రచనల ప్రభలలో పరగి మనుట
 

సనత్ కుమార్: అత్యద్భుతం
కామేశ్వర రావు: ఇందులో సీసగర్భితమైన మత్తకోకిల ఉంది!
ఫణి: వారువారే!అధ్భుతం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. శెలవు.
సూర్యుడు: చాలా బాగుంది
కామేశ్వర రావు: సభని రక్తి కట్టించిన కవిమిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు!
dotC: చింతా వారికి సాటియా! సెలవు!
రానారె: ధార …
శ్రీరామ్: అందరికీ ధన్యవాదాలు!
సనత్ కుమార్: అధ్యక్షుల వారికి అనేకానేక ధన్యవాదాలు, అభినందనములు
కామేశ్వర రావు: మిగతా పద్యాలు మైల్లోనో, పొద్దులోనో చదువుకుందాం
సనత్ కుమార్: తప్పకుండా
dotC: అస్తు!
రానారె: అందరికీ ధన్యవాదాలు … సభను చల్లగా నడిపించిన అధ్యక్షులవారికి అభివాదాలు, కృతజ్ఞతలు.
రాకేశ్వరుఁడు: మిగిలిన పద్యాలు మెయిలులో పంపమనవి
పుష్యం: అధ్యక్షులకు ఈ సభని ‘ జయప్రదం ‘ గా జరిపినందుకు నెనరులు
రాకేశ్వరుఁడు: మెయిలోనైతే చర్చ రక్తిగా సాగుతుంది.
రానారె: ఔను… అలాగే చేద్దాం
కామేశ్వర రావు: రాకేశా అలాగే.
dotC: ఇక్కడైతే రచ్చ శక్తిగా సాగుతుంది
సూర్యుడు: @kAmESvararAvu గారు,  ధన్యవాదాలు, శలవు
రానారె: ఒక్కొక్క పద్యాన్ని మెల్లగా వదమందా
రానారె: వదలమందాం
కామేశ్వర రావు: నిజంగానే ఈ పద్యాలు సభలో చదివి వినేస్తే సరిపోయేలాటివి కావు. సభాకవిత్వం కాదు :)
రానారె: మంచి నాణ్యమైన సరుకు
రాకేశ్వరుఁడు: వేగులలో ఒకటి రెండు ప్రతిపద్యాలు కూడా పంపవచ్చుఁ
dotC: నిజమే… ఉద్దండులు చాలా మందే ఉంటే నేర్చుకోవటానికే సమయం పట్టేస్తుంది నాలాంటోడికి!
కామేశ్వర రావు: అందరికీ మరొకసారి నమస్కారాలు. ధన్యవాదాలు. ఇక సెలవు. స్వస్తి.
రానారె: సభాకవిత్వం కాదు అని శ్లేష వేసినట్టున్నారు కామేశ్వర్రావుగారు? :)
కామేశ్వర రావు: అంతేగా మరి :-)
పుష్యం: సెలవు మరి..
రానారె: ధన్యవాదాలు
dotC: selav
కామేశ్వర రావు: శుభం భూయాత్!
రానారె: నేను కూడా సెలవు తీసుకొంటాను..
dotC: శుభరాత్రి మీకు!

About రానారె

యర్రపురెడ్డి రామనాధరెడ్డి.. రానారె! తెలుగు బ్లాగరుల్లో ఈ పేరు తెలియనివారు బహు తక్కువ మంది ఉంటారు. రాయలసీమ మాండలికంలో రానారె రాసే బ్లాగు వ్యాసాలు బ్లాగు పాఠకులను ఎంతో అలరిస్తూ ఉంటాయి. తన చిన్ననాటి విశేషాలను ప్రవహించే భాషలో అలవోకగా మన కళ్ళ ముందుంచుతాడు రానారె. లబ్ద ప్రతిష్టులైన రచయితల రచనలకు ఏమాత్రం తీసిపోవు, ఈ సాఫ్టువేరు నిపుణుడి జ్ఞాపకాలు.
This entry was posted in కవిత్వం and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *