2010 జనవరి గడిపై మీమాట

2010 జనవరి గడిపై మీ అభిప్రాయాలను, సూచనలను ఇక్కడ రాయండి.

This entry was posted in గడి and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to 2010 జనవరి గడిపై మీమాట

  1. raagamanjeera says:

    hello sir,ee sari gaDi konchem easy gaane undanipinchindi.but memu meeku pampina answers maaku mail vacchinappudu column answers oka column ve other column answers ga vacchai(ante 2-3 columns answer same vacchai).plz refer to it bcoz this we have written well n we have many hopes

  2. JAJISARMA says:

    పొద్దు లో గడి చాలా బాగుంది. ఇదివరకు శ్రీశ్రీగారి పదబంధప్రహేణిక పూరిస్తున్నంత ఆనందంగా వున్నది.

  3. subha says:

    February nela ayipoyindi kaani inka aa nela Gadi raaledu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *